یکشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۰

ماجراهای ادی (داستانی درباره جنگ داخلی اسپانیا)- ماکس سیمرینگ (شاعر ونویسنده نامدار جمهوری دموکراتیک آلمان)، ج.آرام