چهارشنبه، دی ۰۷، ۱۳۹۰

رباعیات مهستی گنجوی - باکو-1985 ترتیب دهنده و مقدمه: رفائیل حسینوف

توضیح:

این کتاب توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب  انتشاریافته است.
مهستی گنجوی در تاریخ ادبیات آذربایجان نخستین رباعی نویس شهیر محسوب می شود. نام وی همواره در ردیف شعرای بزرگ آذربایجان مانند نظامی و خاقانی یادآوری می شود. در این کتابچه برخی از رباعیات برجستۀ آن شاعره بی مانند جمع آوری و تقدیم خوانندگان شده است.