یکشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۰

مهرگان شماره 6 آذر 90


فهرست مطالب این شماره:

-باد به کدام بادبان می وزد؟

-انفجار قرض، ریاضت اقتصادی و مقاومت
"احمد سیف"

-آیا بحران نهایی نظام سرمایه فرارسیده است؟

"محمد مالجو"

-هژمونی آمریکا در استحاله است "پاسخ های دکتر رئیس دانا به پرسش های مهرگان"

-اشغال وال استریت، تهدید هژمونی جهانی آمریکا
"فریبرز مسعودی"

-موفقیت خیره کننده ی جنبش وال استریت
"امانوئل والرشتاین ترجمه:"پرویز صداقت"

-نخست اشغال کنید پس از آن مطالبات فرا می رسند
"اسلاوی ژیژک" ترجمه:"مرتضی سامان پور"

-مبارزه برای "دموکراسی واقعی" در قلب اشغال وال استریت
"مایکل هارت و آنتونیو نگری" ترجمه:"کیا مسعودی"

-حزب وال استریت به کیفر اعمالش می رسد
"دیوید هاروی" ترجمه:"کیا مسعودی"

-جهانی سازی: دو منظر سرمایه داری و نقد آن ها
"فروغ اسدپور"

-رانت و استبداد
"فرشته دلاور"