دوشنبه، دی ۰۵، ۱۳۹۰

دفتر شماره ۱۹ «گاهنامه مجله هفته» ویژه نامه بحران سرمایه داری جهانی و جنبش تسخیر وال استریت


دفتر شماره ۱۹ «گاهنامه مجله هفته» ویژه نامه بحران سرمایه داری جهانی و جنبش تسخیر وال استریت با مطالبی از:

مگداف، والدن بلو، ویلیام تب، احمد سیف، پرویز صداقت، خسرو صادقی بروجنی، یاسر عزیزی، بابک پاکزاد، ب. کیوان، مایک دیویس، لوتا، آواکیان، رضا خسروی، مایکل مور، هاروی، مومیا ابوجمال، آلن وودز، حمید قربانی، ابراهیم وارده، اسلاوی ژیژک، تراب حق شناس، ابراهیم وارده ،  صادق افروز، امین حصوری، زهره روحی،  فریبرز رئیس دانا، آغاجری و…
منتشر شد
دفتر شماره ۱۹ «گاهنامه مجله هفته» ویژه نامه بحران سرمایه داری جهانی و جنبش تسخیر وال استریت