چهارشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۰

شریعت کی سوگماد


از ویکی پدیا:
شریعت کی سوگماد مجموعه ایی از دو کتاب و بسیاری از نسخه هایی که حالا به عنوان نسخه های اکنکار در نظر گرفته می شود را شامل می گردد.
اکنکار  جنبش معنوی جدیدی است که در 1965 در ایالات متحده بنیان گذاشته شد. این جنبش بر ممارست معنوی که ممارست کنندگان را به تجربه آنچه پیرونش "نور و صوت الهی" می نامند، قادر می سازد. تجربه شخصی از این نور و صوت معنوی(شابد) هدف اولیه این روش می باشد. و ادعا می کند که مسیر درونی شخصی، منحصر به فرد و فردی را به سوی فهم خود به عنوان روح و توسعه آگاهی بالاتر "هوشیاری" و خدا را فراهم می کند. براساس واژگان شناسی اکنکار، اصطلاح اکنکار به معنی "همکاری با خدا" می باشد.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک شریعت کی سوگماد
جلد اول
جلد دوم