علی چکمه - پاول اسپاسف ، هادی آزادی"علی چکمه" داستانی مربوط به دوران اشغال بلغارستان توسط تُرک های عثمانی است. 
بلغارستان در سال
1396 میلادی توسط ترک های عثمانی اشغال شد.
اسارت این کشور نزدیک به پنج قرن، تا سال 1878 میلادی طول کشید. 
دراین مدت پیکار مردم برای آزادی زادگاهشان لحظه ای قطع نشد. 
جنبش "هایدوک ها" علیه اسارتگران تُرک جنبش افتخار آمیز بزرگی در تاریخ پرماجرای بلغارستان محسوب می شود. 
هایدوک ها رزمندگان ازجان گذشته ای بودند که نه فقط علیه اسارتگران تُرک، بلکه با خان ها و اربابان ستمگر بلغاری نیز مبارزه می کردند.
"علی چکمه" قصه ای است که در این زمینه نوشته شده است.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
علی چکمه - پاول اسپاسف ، هادی آزادی