جمعه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۱

کردن (دفتر شعر) - پدرام مجیدی


دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
کردن (دفتر شعر) - پدرام مجیدی 

توجه: این کتاب حاوی الفاظ جنسی فراوان است ومتناسب همه سلیقه ها نیست!