یکشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۹۱

دیپلمات -جیمز آلدریج؛ ترجمه س.پ. (میترا) - تهران، ‭۱۳۳۰


جیمز آلدریج (متولد دهم جولای سال 1918) نویسنده استرالیایی در این داستان تحریکات انگلیس را در ایران بعد از جنگ جهانی دوم و مخصوصا نقشی را که بریتانیای کبیر در خفه کردن نهضت دموکراتیک آذربایجان  و کردستان بازی کرده می نمایاند.

جیمز آلدریج در سال 1972 به پاس خدمات برجسته در راه صلح جهانی موفق به دریافت "جایزه صلح لنین" شده است.