جمعه، تیر ۰۲، ۱۳۹۱

برگزیده آثار نریمان نریمانوف - محمد حریری اکبرینریمان نریمانوف از پیشروان به نام و ارزنده ی تحولات اجتماعی-سیاسی آذربایجان است.
تلاش و آفرینشگری او دارای ابعاد و چهره های گونه گون بوده، چنانکه در زمینه پزشکی، سیاسی، اجتماعی، ادبی، و حتی تعلیم و تربیت درخشش های خیره کننده ای داشته است.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
برگزیده آثار نریمان نریمانوف - محمد حریری اکبری