چهارشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۹۱

تردید (داستان-صوتی) - بیژن گزل


موضوع داستان پیرامون فرزند جوان امام جمعهُ یکی از شهرستان  دور میزند که بنا به خواست و پا فشاری پدرش به شهر قم فرستاده میشود. تا با ادامهُ تحصیل در قم به کسب معارف اسلامی بپردازد.ماجراهای این اثر از آنجا آغاز می شود که
نعیم در دوران تحصیل در قم مواجه با وقایعی می گردد که او را دچار تردید می کند و در مسیری دیگر پیش می رود.. 
(ISBN-941255869-3)

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک