چهارشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۹۱

چکمه پوشان دربار (داستان-صوتی) - بیژن گزل


 در اين اثر نگارنده کوشيده است قسمتی از تاريخ معاصر ايران را به صورت داستانی شيرين و الهام گرفته ازحوادثی واقعی و تجسمی، در اختيار خواننده قراردهد. از فعاليت فوج قزاق تا
تشکيل ارتش نوين ايران و آغاز پادشاهی سردار سپه تا تبعيد او ... اين اثر در دو قسمت که جلد اول شامل ششصدو هفتاد صفحه و جلد دوم سيصدوچهل صفحه ميباشد. به چاپ رسيده است..
(ISBN-964-4678-571)
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک