چهارشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۹۱

نجیب زادگان سارق (داستان-صوتی) - بیژن گزل


این اثر داستانی است گویا از روابط غلط اجتمائی و سیاسی حاکم بر ایران که امروزه به طور گسترده ای کشور ما را فرا گرفته است.حاج مقتدر مردی است ثروتمند که در بازار تهران مشغول تجارت می باشد. ماجرا از آشنائی او با دختر جوانی آغاز می گردد که
در نهایت منجر به از هم پاشیدگی زندگی خصوصی او می شود و در پی آن گره خوردن ماجراهای داستان با روابط مخرب اجتمائی شیرینی خاصی به محتوای آن می دهد..
(ISBN-2-915272-21-x)

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک