جمعه، شهریور ۱۰، ۱۳۹۱

سرشت شادی - دزموند موریس ، ش. آ


از مقدمه کتاب:
"همیشه از نوشته هاى دانشمندانی که نگاهى علمى و محققانه به موضوع هاى عادى داشته اند لذت برده ام. ما به کمبود تحلیل علمى و نگاه تجربى مبتلا هستیم . بیشتر مشغول کشفیات ذهنى و ادعاهاى فاقد پایه ى آزمایشگاهى و تجربى بوده ایم. وقتى کسى مى خواهد از طبیعت یا زندگى حیوانات یا آثار باستانى یا زندگى مردم ناحیه اى گزارش تلویزیونى یا مقاله تهیه کند، دوربین بر روى اشیا یا عناصر طبیعت ول مى چرخد، گفتار زمینه نیز سخنانى نیمه احساساتى و نیمه ادیبانه است، با توصیف ها و مدح هاى بى مورد و زیا ن بار با یک موسیقى متن صوفیانه یا به عاریت گرفته شده از ونجیلیس و اکسیژن و یانى و غیره. به درون برگ ها، یاخته ها و زیست بوم که راه نمى یابیم هیچ، از راز نهفته در برگ هم نمى توانیم واقعیت هاى علمى پیدا کنیم؛ لذا با مقدارى جملات گوش نواز، فضل فروشانه، ادیبانه و پرتاسه سر و ته قضیه را هم مى آوریم.

آنچه محتاج رشد آنیم دیدگاهى است که افرادى همچون دیویدآتنبارو، دزموند موریس، دیوید سوزوکى، جیمز بورك، جرد دایموند، کونراد لورنس، ماروین هریس، استانلى میلگرام، مالینوفسکى، مارگریت مید، ریچارد لیکى، استیون پینکر، برایان فاگان، ریچارد داوکینز، لستر براون و امثالهم دارند.
در میان اندیشمندان و دانشمندان جهان دزموند موریس جایگاه ویژه اى دارد - رفتارشناسى بزرگ با دیدگاهى نوین، انبوهى از کارها، مقاله ها، کتاب ها و تحقیق هاى علمى که در همه شان از روش تجربى استفاده کرده است."
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سرشت شادی - دزموند موریس ، ش. آ 


از همین نویسنده: رفتارشناسی تماس - دزموند موریس ، عبدالحسین وهاب زاده