پنجشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۹۲

راه کمال - دکتر بهرام الهی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
راه کمال - دکتر بهرام الهی
از مجموعه کتب اهل حق (یارسان)

کتاب حاضر، جدیدترین ویراست از کتاب
 La Voie de la Perfection
است که پس از بازنگری کامل و اصلاحات گسترده مؤلف (دکتر بهرام الهی)، تجدید چاپ می‌شود. بسیاری از فصول این کتاب بر اساس جدیدترین تحقیقات علمی و سیستماتیک نویسنده در سال‌های اخیر تدوین شده که ضمنا موضوع سخنرانی‌های متعدد او در دانشگاه سوربن و دیگر مراکز علمی اروپا و امریکا نیز قرار گرفته است.