چهارشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۹۲

ناگفته هایی پيرامون فروريزی حكومت مصدق ونقش حزب توده ی ايران-دكتر ماشاء الله ورقا

درباره نقش حزب توده ايران درتحولات دهه 30 زياد سخن رانده اند.
عده ای به قصد تخريب وعده ای به نيت دفاع از حزب.
تنها معدودی از نويسندگان با ديد واقع گرايانه به آن وقايع نگريسته اند كه از آن جمله دكتر ماشاء الله ورقا است. نويسنده كتابی كه اينك خدمتتان تقديم می شود.
با اين يادآوری كه كتاب زير دارای حق مولفين درمحدوده جغرافيايی ايران است ودانلود آن براي كاربران داخل كشور مُجاز نيست.
براي خريد كتاب مي توانيد با آدرس زير تماس بگيريد:
تهران صندوق پستی: 1174/14335
تلفن: 88904954

ناگفته هايی پيرامون فروريزی حكومت مصدق ونقش حزب توده ی ايران-دكتر ماشاء الله ورقا(رييس پيشين دايره اطلاعات ومراقبت شهربانی كل كشور وعضو پيشين سازمان افسران حزب توده)-انتشارات بازتاب نگار

صفحات: ۲۶۳
حجم: حدود ۴ مگابایت
ناگفته هایی پيرامون فروريزی حكومت مصدق ونقش حزب توده ی ايران-دكتر ماشاء الله ورقا
یا
ناگفته هایی پيرامون فروريزی حكومت مصدق ونقش حزب توده ی ايران-دكتر ماشاء الله ورقا