دوشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۹۲

خرده اوستا : مجموعه نمازها و نیایش های زرتشتی برگردان از دین دبیره به کوشش شادروان استاد رشیدِ شهمردانِ


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک

برای تهیه این کتاب و دیگر کتاب های سودمند به کتابفروشی فروهر در تهران مراجعه کنید: نشانی کتابفروشی فروهر: خیابان انقلاب خیابان فلسطین جنوبی پلاک ۶ تلفن : ۶۶۴۶۲۷۰۴ 

خرده اوستا مجموعه ای متشکل از نمازهای روزانه و متداول زرتشتی می باشد و دربرگیرنده پنج نیایش، پنج گاه، برخی از یشت ها به همراه برخی از نمازهای نگاشته شده به زبان پارسی میانه می باشد. نمازهای بایسته و بنیادین زرتشتی به گونه نامتغیر در تمامی خرده اوستاهای چاپ شده موجود می باشد ولی ترتیب گنجاندن نمازها و یشت های برگزیده شده برای گنجاندن در نسخه های گوناگون خرده اوستا یکسان نیست. برخی از نسخه های چاپ شده خرده اوستا دربردارنده چند نماز نگاشته شده به زبان پارسی و گجراتی در پایان کتاب می باشند. بهره گیری از خرده اوستا توسط عوام زرتشتی تنها از سده نوزدهم میلادی به بعد باب گشت (یعنی زمانی که برای نخستین بار متون مقدس چاپ شدند) چرا که پیش از آن، بهدینان نمازهای دینی را به طور کامل در خانواده از بر می کردند (مری بویس، منابع مکتوب برای مطالعه دین زرتشتی).