دوشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۳

گسترش اخلاق ملی (پاسخ به پیامدهای منفی جهانی شدن) - ظفر سعیدزاده


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
Густариши ахлоқи миллӣ (посух ба пайомадҳои манфии ҷаҳонишавӣ) - Зафар Сайидзода
گسترش اخلاق ملی (پاسخ به پیامدهای منفی جهانی شدن) - ظفر سعیدزاده
کتاب به زبان پارسی و الفبای سیریلیک منتشرشده است.
شهر دوشنبه
جمهوری تاجیکستان
سال ۲۰۱۴