سه‌شنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۹۴

جمعیت و سیاست در ایران از سلطنت مشروطه تا جمهوری اسلامی - ماری لادیه / فولادی ، فیلیپ فرگ


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جمعیت و سیاست در ایران از سلطنت مشروطه تا جمهوری اسلامی - ماری لادیه / فولادی ، فیلیپ فرگ 
ویراستار: تقی تام

به پیوست، برگردان فارسی کتابی را که با عنوان "جمعیت و سیاست در ایران از دوران سلطنت مشروطه تا جمهوری اسلامی" در سال ۲۰۰۳ در مجموعه " دفتر های موسسه ملی مطالعات جمعیت شناسی فرانسه " (Les Cahiers de l’INED) به شماره 150به چاپ رساندم را تقدیم می دارم و امیدوارم که مورد استفاده قرار گیرد.

لازم به توضیح میدانم که در سال ۲۰۰۴، مدیر دفتر پژوهشهای فرهنگی پیشنهاد ترجمه و چاپ کتاب به زبان فارسی را مطرح کرد. برگردان کتاب برای مقابله و باز خوانی به من ارسال شد. پس از این مرحله کتاب برای ویرایش و چاپ برای ناشر به ایران فرستاده شد. این امر تقریبأ همزمان با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری است. پس از گذشت چند ماه، ناشر بدون ارائه استدلال یا توجیهی، اعلام کرد که فعلأ چاپ اثر منتفی است. اکنون پس از گذشت بیش از ۱۰ سال، ظاهرا ناشر بطور کلی از انتشار کتاب صرفنظر کرده است. از آنجا که به باورمن، علیرغم گذشت زمان و حتی کهنه وقدیمی شدن آمارها ی بکارگرفته شده، نگرش و تحلیل های جمعیت و جامعه شناسی آن همچنان به قوت خود باقی است، و به ویژه به لحاظ سیاست اسلامی سازی علوم انسانی و اجتماعی وهمچنین تعیین سیاست جدید جمعیتی از سوی جمهوری اسلامی، انتشار این کتاب نه تنها سودمند بلکه ضروری به نظر می رسد.

از این رو از شما پیشاپیش برای توزیع و پخش آن صمیمانه سپاسگزاری می کنم.

با احترام و دوستی

ماری لادیه-فولادی