پنجشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۵

اسلام‌گرایی: نگاهی تطبیقی-تاریخی - نیایش دولتی / عباس شهرابی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اسلام‌گرایی: نگاهی تطبیقی-تاریخی -  نیایش دولتی / عباس شهرابی 
کتابچه‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل نخست کتابی است با عنوان دورنمای نولیبرالی و ظهور سرمایه‌ی اسلام‌گرایانه در ترکیه (The Neoliberal Landscape and the Rise of Islamist Capital in Turkey) که توسط چندین پژوهشگر سیاست و اقتصاد سیاسی ترکیه به نگارش درآمده است. فصل نخست با عنوان «اسلام‌گرایی: نگاهی تطبیقی-تاریخی» را بوراک گورل، استاد جامعه‌شناسیِ دانشگاه کوچ ترکیه، نوشته است.