چهارشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۵

فیلم سینمایی ابن سینا - محصول اتحاد شوروی - سال ۱۹۵۶ - زبان فارسی


فیلم سینمایی ابن سینا - محصول اتحاد شوروی - سال ۱۹۵۶ - زبان فارسی
کارگردان: کامیل یارماتوف

دانلود فیلم از تلگرام