جمعه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۳

نانام (مجموعه جفنگیات)


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نانام (مجموعه جفنگیات)

فمینیسمِ سیاه و نظریه ی تلاقی (اینترسِکشِنالیتی) - شارون اسمیت ، امین حصوری ، نیما کوشیار


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فمینیسمِ سیاه و نظریه ی تلاقی (اینترسِکشِنالیتی) - شارون اسمیت ، امین حصوری ، نیما کوشیار

گروه رودخانه ی کومباهی سازمانی متشکل از فمینیست های سیاه پوستِ لزبین بود که بین سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۰ تحت این نام در شهر بوستون آمریکا فعالیت می کرد. 
نام این گروه به رویدادی حماسی در تاریخ مبارزات زنان سیاه پوست آفریقایی آمریکایی اشاره دارد: به تاریخ دوم ژوئن ۱۸۶۳ طی عملیاتی نظامی با طراحی و هدایت هریت تابمن، مبارز فمینیست سیاه پوست، در رودخانه کومباهی واقع در کارولینای جنوبی، ۷۵۰ برده آزادشدند. 
اعضای این گروه (کسانی چون، باربارا اسمیت، آودری لُرد، چریل کلارک، آکاشا گلوریا هولو غیره) با انتخاب چنین نامی ضمن تأکید بر ماهیت رزمندگی فمینیسم سیاه، پیوستگی خود به روند تاریخی مبارزات فمینیسم سیاه را برجسته می سازند.
بیانیه ی گروه رودخانه ی کومباهی یکی از متون کلیدی در مسیر رشد فمینیسم سیاه معاصر و مباحث نظریِ مربوطه است.

چهارشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۳

هزاره های افغانستان (تاریخ، فرهنگ، اقتصاد وسیاست) سید عسکر موسوی / اسدالله شفایی

تجلیل پنجصد وپهجاهمین سال تولد نورالدین عبدالرحمن جامی متوفی ۸۹۸ شامل پیام ها وبیانیه ها

جغرافیای شهری درافغانستان - اروین گروتس باخ / سید محسن محسنیان

اوضاع سیاسی، اجتماعی وجغرافیای تاریخی قندهار (بعداز اسلام تاپایان عصر صفوی) جلد اول - فاروق انصاری

یکشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۳

سایه روشنهایی از وضع جامعه هزاره (بضمیمه میریزدان بخش) - چارلس میسن ، حسین نایل ، محمد اکرم گیزابی ، عزیزالله رحیمی


لینک دانلود اصلاح شد.
(نسخه جدید با کیفیت بهتر و حجم کمتر به ضمیمه میریزدان بخش نوشته چارلز میسن)

این كتاب یکی از بهترین آثاری است که در باره هزاره ها وموقعیت جغرافیای هزاره جات نوشته شده است. از نظر حجم کوچک اما از نظر محتوی غنی است ؛ مسایل تاریخی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی مربوط به جامعه هزاره و سیاست های دولت ها را نسبت به هزاره ها به خوبی انعکاس داده و به بررسی وضع جامعه هزاره از زوایای مختلف پرداخته است.