جمعه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۶

ناخوانا (مجموعه شعر) - ا.ز.ل


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ناخوانا (مجموعه شعر) - ا.ز.ل

در مرز ِ سنّت و مُدرنیته (جستارهایی در باب بابی‌گری، بهائی‌گری و پاک‌دینی) - مرتضی عموئی

قطاری که خالی می رود - امین حصوری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
قطاری که خالی می رود - امین حصوری 
یا
قطاری که خالی می رود - امین حصوری 

به‌صدا درآمدن ناقوس انتخابات و «فعال‌» شدن موسمی و دگرباره‌ی بخش قابل توجهی از جامعه -با نیت‌مندی‌های متفاوت و حتی متعارض- در پهنه‌ای که حاکمیت محدوده‌ها و قوانین آن را ترسیم می‌کند، گویای این واقعیت تلخ است که چهار سال دیگر هم سپری شده است و «ما» پیش نرفته‌ایم!ـ

قصه برای کودکان و نو جوانان-بخش ۱۸ کلیله و دمنه - قصه گو ح. پرهام