پنجشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۵

نشریه گفتگوی جهانی به زبان پارسی - انجمن بین المللی جامعه شناسی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نشریه گفتگوی جهانی به زبان پارسی - انجمن بین المللی جامعه شناسی
سال اول - شماره ۵- جولای ۲۰۱۱
سال دوم- شماره اول - سپتامبر ۲۰۱۱
سال دوم-شماره دوم-نوامبر ۲۰۱۱
سال دوم - شماره سوم - فوریه ۲۰۱۲
سال دوم - شماره چهارم - می ۲۰۱۲
سال دوم - شماره پنجم - آگوست ۲۰۱۲
سال سوم - شماره اول - نوامبر ۲۰۱۲
سال سوم - شماره دوم - فوریه ۲۰۱۳
سال سوم - شماره سوم - می ۲۰۱۳
سال سوم - شماره چهارم - آگوست ۲۰۱۳
سال سوم - شماره پنجم - نوامبر ۲۰۱۳
سال چهارم - شماره نخست - مارس ۲۰۱۴
سال چهارم - شماره دوم - ژوئن ۲۰۱۴
سال چهارم - شماره سوم - سپتامبر ۲۰۱۴
سال چهارم - شماره چهارم - دسامبر ۲۰۱۴
سال پنجم - شماره اول - مارس ۲۰۱۵ 
سال پنجم - شماره دوم - جون ۲۰۱۵
سال پنجم - شماره سوم - سپتامبر ۲۰۱۵
سال پنجم - شماره چهارم - دسامبر ۲۰۱۵
سال ششم - شماره اول - مارس ۲۰۱۶
سال ششم - شماره دوم - ژوئن ۲۰۱۶

اسلام‌گرایی: نگاهی تطبیقی-تاریخی - نیایش دولتی / عباس شهرابی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اسلام‌گرایی: نگاهی تطبیقی-تاریخی -  نیایش دولتی / عباس شهرابی 
کتابچه‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل نخست کتابی است با عنوان دورنمای نولیبرالی و ظهور سرمایه‌ی اسلام‌گرایانه در ترکیه (The Neoliberal Landscape and the Rise of Islamist Capital in Turkey) که توسط چندین پژوهشگر سیاست و اقتصاد سیاسی ترکیه به نگارش درآمده است. فصل نخست با عنوان «اسلام‌گرایی: نگاهی تطبیقی-تاریخی» را بوراک گورل، استاد جامعه‌شناسیِ دانشگاه کوچ ترکیه، نوشته است. 

کتابچه جیبی دانستنیهای اسراییل


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کتابچه جیبی دانستنیهای اسراییل

گیتای منظوم فارسی - علامه فیضی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
گیتای منظوم فارسی - علامه فیضی 

ترجمه منظوم بهاگواد گیتا

اسناد و مدارک درباره ایرانی بودن سید جمال الدین اسدآبادی - صفات الله جمالی اسد آبادی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اسناد و مدارک درباره ایرانی بودن سید جمال الدین اسدآبادی - صفات الله جمالی اسد آبادی
کتابخانه ابن سینا

 

چهارشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۹۵

آذریگان آگاهی‌هایی دربارهٔ گویش آذری - صادق کیا


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 آذریگان آگاهی‌هایی دربارهٔ گویش آذری - صادق کیا 

آذری گویش پیشین مردم آذرآبادگان است که هنوز به گونه‌هایی از آن در برخی از آبادی‌های آن استان سخن گفته می‌شد. این گویش در دسته‌بندی گویش‌های ایرانی از دستهٔ باختری شمرده می‌شود و در این دسته از گروه شمالی است. گونه‌های زندهٔ این گویش اینک تاتی و تالشی نامیده می‌شود.

پس از آن که شادروان احمد کسروی تبریزی این گویش را در دفترچه‌ای با عنوان «آذری یا زبان باستان آذربایگان» در سال ۱۳۰۴ خورشیدی بازشناسانید گروهی از دانشمندان به گردآوری آگاهیهای پراکنده‌ای که از آن در نوشته‌های گوناگون آمده است و همچنین به گردآوری و بررسی گونه‌های بازماندهٔ آن پرداختند. با این کوششها آذری کهن و امروزی تا اندازه‌ای شناخته شده است. نویسنده کتاب در طی دو سفر که به آذربایجان داشته گویش‌های هرزنی را در گلین‌قله و ارزینی را در ارسباران گردآوری نمود و سپس به یازی یک گویشور کلاسوری به گردآوری گویش کلاسور پرداخت. کتاب پیش‌رو آگاهیهای تازه‌ای را از گویش آذری برای خوانندگان کتاب به ارمغان می‌آورد.

سه‌شنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۵

فرهنگ سخنوران - عبدالرسول خیامپور. با مقدمه عبدالحسین زرین کوب


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فرهنگ سخنوران - عبدالرسول خیامپور. با مقدمه عبدالحسین زرین کوب
جلد اول
جلد دوم

مجاهد، نشریه مجاهدین خلق ایران


دانلود رایگان متن کامل
مجاهد، نشریه مجاهدین خلق ایران

چهارشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۵

یاد واره ی: چریک های فدایی خلق ایران - یوسف زرکار


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
یاد واره ی: چریک های فدایی خلق ایران - یوسف زرکار

ماجرای چهار راه (نمایشنامه ای درباره کودکان کار در پنج پرده) - نوید قیداری