سه‌شنبه، تیر ۰۶، ۱۳۹۶

دیوان کمال الدین مسعود خجندی - ک. شیدفر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دیوان کمال الدین مسعود خجندی - ک. شیدفر
آکادمی علوم اتحاد شوروی
انستیتوی خاورشناسی
اداره انتشارات دانش
شعبه ادبیات خاور
مسکو
سال ۱۹۷۵

جلد اول
جلد دوم
جلد سوم
جلد چهارم

ديوان محمودخان ملك الشعراء صبا


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 ديوان محمودخان ملك الشعراء صبا  
چکامه سرای معروف قرن اخیر ایران
ضمیمه سال بیست و سوم مجله ارمغان
آذرماه ۱۳۲۹
چاپخانه چهر

چهارشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۶

آخرین دفاع خسرو روزبه در دادگاه تجدید نظر نظامی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آخرین دفاع خسرو روزبه در دادگاه تجدید نظر نظامی 
به ضمیمه: مقدمه دفاع خسرو روزبه در دادگاه بدوی نظامی
انتشارات حزب توده ایران
سال ۱۳۵۸
برگرفته از: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

تاریخ نوین ایران - م. س. ایوانف / رفیق شهید هوشنگ تیزابی / حسن قائم پناه


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تاریخ نوین ایران - م. س. ایوانف / رفیق شهید هوشنگ تیزابی / حسن قائم پناه
انتشارات حزب توده ایران
سال ۱۳۵۶

برگرفته از: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

عروج - واسیل بی‌کوف - شيوا فرهمند راد

چه باید کرد؟ (از داستان‌های مردم نو – با مقدمه شرح زندگی و آثار چرنیشفسکی) - نیکلای چرنیشفسکی / پرتو آذر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چه باید کرد؟ (از داستان‌های مردم نو – با مقدمه شرح زندگی و آثار چرنیشفسکی) - نیکلای چرنیشفسکی / پرتو آذر 
انتشارات حزب توده ایران
سال ۱۳۵۴

قصه برای کودکان و نو جوانان-بخش ۳۵ مرزبان نامه (شاه و شش فرزندش) - قصه گو ح. پرهام