دوشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۳

بحثی در احوال و آثار بیدل - پروفسور نورالحسن انصاری / استاد میر حسین شاه


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
بحثی در احوال و آثار بیدل - پروفسور نورالحسن انصاری / استاد میر حسین شاه
دانشگاه کابل
سال ۱۳۶۳

با کاروان بیدل - گزیده غزل های قاری محمد عظیم عظیمی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
با کاروان بیدل - گزیده غزل های قاری محمد عظیم عظیمی
اتحادیه نویسندگان جمهوری دموکراتیک افغانستان
سال ۱۳۶۵

رباعیات خلیل الله خلیلی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
رباعیات خلیل الله خلیلی
شاعر افغان
بغداد
سال ۱۹۷۵
 

چهارشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۳

آنِ مرگم | موریس بلانشو | فارسی‌ی پرهام شهرجردی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آنِ مرگم | موریس بلانشو | فارسی‌ی پرهام شهرجردی

قرآن مجید - ترجمه فارسی - حضرت میرزا طاهر احمد / سید عاشق حسین


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
قرآن مجید - ترجمه فارسی - حضرت میرزا طاهر احمد / سید عاشق حسین
سال ۲۰۰۳
چاپ هندوستان
نشر در انگلستان
انتشارات اسلم انترناسیونال با مسوولیت محدود

در ثمین (كلامِ منظوم) ۔ حضرت میرزا غلام احمد قادیانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
در ثمین (كلامِ منظوم) ۔ حضرت میرزا غلام احمد قادیانی 

تذکرة الشھادتین بقلم حضرت میرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مھدی آخرزمان

شرایط بیعت و وظایف احمدی فارسی - حضرت میرزا مسرور احمد