پنجشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۵

مجله پیام یونسکو- شماره دهم- آب برای مردم آب برای زندگی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مجله پیام یونسکو- شماره دهم- آب برای مردم آب برای زندگی

مدخل همجنسگرایی استنفورد - وفا مهرآیین


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مدخل همجنسگرایی استنفورد - وفا مهرآیین 

 

پنجشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۵

سفرنامه گروته - هوگو گروته / مجید جلیلوند


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سفرنامه گروته - هوگو گروته / مجید جلیلوند

مجموعه خاطرات از جلیل محمدقلی زاده - از نشریات انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی تبریز ۱۳۲۳


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مجموعه خاطرات از جلیل محمدقلی زاده 
از نشریات انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی
تبریز ۱۳۲۳


نقل از باشگاه ادبیات

یکشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۵

نوشته‌های فلسفی و اجتماعی - احسان طبری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نوشته‌های فلسفی و اجتماعی - احسان طبری 
جلد اول
جلد دوم

چاپ سوم
سال ۱۳۸۶

شنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۵

راز جنسیت - بخش فارسی رادیو بی بی سی به زبان پارسی ، سال 1994


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
راز جنسیت - بخش فارسی رادیو بی بی سی به زبان پارسی ، سال 1994

مجموعه کتاب های دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به زبان فارسی

پنجشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۵

راهنمای قربانیان به دادگاه بین‌المللی جنایی - نیلوفر مهدیان


متن کامل کتاب الکترونیک
راهنمای قربانیان به دادگاه بین‌المللی جنایی - نیلوفر مهدیان 
مترجم: نیلوفر مهدیان
تنظیم کننده و ویراستار: گیسو جهانگیری
حروف چینی و صفحه آرایی: کبیر احمد نشاط
تهیه کننده: بنیاد آرمان‏شهر
ناشر: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
صفحه آرایی مجدد و طرح روی جلد: مرتضی علیزاده
چاپ: مطبعه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
چاپ اول: تابستان ۱۳۸۸
شماره گان: ۳۰۰۰ نسخه

خاطرات یوتاب - روحیه فنائیان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خاطرات یوتاب - روحیه فنائیان 

چاپ اول
هندوستان
سال ۲۰۱۲