جمعه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۳

ظفر - ظاهر حسن زاده Зоҳир ҲАСАНЗОДА


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ظفر - ظاهر حسن زاده  
یا
ظفر - ظاهر حسن زاده

Зоҳир ҲАСАНЗОДА
داستانی از نویسنده پارسی زبان ازبکستان ظاهر حسن زاده با الفبای سیریلیک

اشک عاشق (مجموعه اشعار) - اسدالله شکوروف Асадулло Шукуров


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک

اشک عاشق (مجموعه اشعار) - اسدالله شکوروف
Асадулло Шукуровبه زبان پارسی و الفبای سیریلیک
سمرقند
نشریات زرافشان
سال ۲۰۰۶

چهل بهار و چهل خزان (مجموعه اشعار) - اسدالله شکوروف


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چهل بهار و چهل خزان (مجموعه اشعار) - اسدالله شکوروف
به زبان پارسی و الفبای سیریلیک
تاشکند
نشریات محرر
سال ۲۰۱۰

جای پای اشک ها (مجموعه اشعار) - فاضل شکورزاد Фозил Шукурзод


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جای پای اشک ها (مجموعه اشعار) - فاضل شکورزاد
Ҷои пои ашкҳо
Фозил Шукурзод
نشریات زرافشان
سمرقند - سال ۲۰۰۷
به زبان پارسی و الفبای سیریلیک


 

داستان پدومات - ملا عبدالشکور بزمی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
داستان پدومات - ملا عبدالشکور بزمی  
به کوشش دکتر امیر حسن عابدی
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
چاپخانه بهمن
سال ۱۳۵۰
داستان پدومات یکی از افسانه های باستانی هند است که پس از حمله علاالدین خلجی به قلعه چتور، بیشتر زبانزد خاص و عام گردید.

رباعیات حضرت ابوسعید ابوالخیر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
رباعیات حضرت ابوسعید ابوالخیر  
مولوی مقصود احمد صاحب مجددی رامپوری
سال ۱۳۳۹ هجری
دهلی

دیوان علی پهرسری - مولوی میر انتظام علی پهرسری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دیوان علی پهرسری - مولوی میر انتظام علی پهرسری
مطبعه نظامی
شهر لکنو - ایالت اوتار پرادش هند
سال ۱۳۳۸ هجری

لباب الالباب - نورالدین محمد عوفی بخاری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
لباب الالباب - نورالدین محمد عوفی بخاری
به تصحیح ادوارد براون
سال ۱۹۰۶
مطبعه بریل شهر لیدن
 

باده شیراز (مجموعه مضامین فارسی) - خواجه فیروز حسن


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
باده شیراز (مجموعه مضامین فارسی) - خواجه فیروز حسن بت
۴۳ مقاله ادبی، اخلاقی 
مطبعه ملک نذیر احمد - لاهور
سال ۱۹۳۸
 

سیرالملوک (سیاست نامه) - خواجه نظام الملک طوسی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سیرالملوک (سیاست نامه) - خواجه نظام الملک طوسی
به اهتمام هیوبرت دارک
چاپ دوم
سال ۱۳۴۷

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد:

سیاست نامه یا سیرالملوک، کتابی است به زبان فارسی در آیین فرمانروایی و کشورداری و اخلاق و سیاست پادشاهان پیشین، نوشتهٔ خواجه نظام‌الملک طوسی. این کتاب از آثار مهم نثر فارسی در قرن پنجم هجری است. سبک نگارش کتاب ساده و روشن و خالی از تصنع از تکلف است، و از شاهکارهای زبان فارسی به شمار می‌آید. نظام‌الملک نگارش کتاب را به فرمان ملکشاه سلجوقی آغاز کرد و در دورهٔ سلطنت محمد بن ملکشاه (۴۹۲-۵۱۱) به پایان رسانید. قطعه‌های گوناگون کتاب که از منابع مختلف گردآوری شده، شامل اندرزهای نویسنده، منقولات از قرآن و احادیث و گفته‌های مشاهیر، حکایت‌هایی در بارهٔ شاهان و وزیران و امیران است، و برخی حکایت‌های بلند آن دارای مکررات و حشو و زوائد است.