جمعه، تیر ۰۴، ۱۳۹۵

رقعات حکیم ابوالفتح گیلانی - دکتر محمد بشیر حسین


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
رقعات حکیم ابوالفتح گیلانی - دکتر محمد بشیر حسین
اداره تحقیقات پاکستان
دانشگاه پنجاب لاهور
 چاپ اول
سال ۱۹۶۸

آثار وثوق - نمونه هایی از نظم و نثر وثوق الدوله


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آثار وثوق - نمونه هایی از نظم و نثر وثوق الدوله

اقبال لاهوری و دیگر شعرای فارسی گوی - دکتر محمد ریاض


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اقبال لاهوری و دیگر شعرای فارسی گوی - دکتر محمد ریاض 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
اسلام آباد پاکستان
سال ۱۹۷۷ میلادی

تاریخ ادبیات افغانستان - کهزاد


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تاریخ ادبیات افغانستان -  کهزاد
طبع اول
۲۰۰۰جلد
وزارت معارف
ریاست دارالتالیف
سال ۱۳۳۰

پنجشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۹۵

Traces of Time The Image of the Islamic Revolution, the Hero and Martyrdom in Persian Novels Written in Iran and in Exile - Behrooz Sheyda


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک

Acta Universitatis
Upsaliensis
Studia Iranica Upsaliensia 

International Shāhnāme Conference - The Second Millennium


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
Conference Volume
Edited by
Forogh Hashabeiky
Department of Linguistics and Philology
Uppsala University, Sweden
2011

یکشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۵

هشت فراز، هزار نیاز:دفتر پنجم - شهید هدی صابر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
هشت فراز، هزار نیاز:دفتر پنجم - شهید هدی صابر 

دفتر دیگری از مجموعه مباحث تاریخ معاصر ایران شهید صابر (هشت فراز، هزار نیاز) مقارن با پنجمین سالگرد شهید صابر منتشر شد. این دفتر که به فراز مبارزاتی ۴۲-۳۹اختصاص دارد حاوی نشست‌های چهل و دوم تا چهل و هشتم مباحث «هشت فراز، هزار نیاز» است. در نشست نخستین این مجموعه زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی و مهندس لطف‌الله میثمی سخنرانی کرده‌اند. شش نشست بعدی نیز به تحلیل هدی صابر از این فراز مبارزاتی ذیل محورهای بیست‌گانه‌ی مباحث هشت فراز اختصاص دارد.

چهارشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۹۵

ملت فراموش شده - ویژه نامه کوبانی


دانلود رایگان متن کامل
ملت فراموش شده - ویژه نامه کوبانی 

سیک‌رِدنی داک‌لاد خوروشووا - گزارش محرمانه خروشچف - همنشین بهار

حکایت گرسنگی در جهان برای پسرم - ژان زیگلر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
حکایت گرسنگی در جهان برای پسرم - ژان زیگلر
ترجمه: انجمن زنان ایرانی در فرانسه