چهارشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۵

تأملاتی درباره‌ی خارج از محدوده - محمد غزنویان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تأملاتی درباره‌ی خارج از محدوده  - محمد غزنویان 

«تأملاتی درباره‌ی خارج از محدوده» دو کارکرد اصلیِ مرتبط–با–هم را در کلیتِ خود دنبال می‌کند: یکم، نگارنده از طریق بررسی آثار برخی سازمان‌های کمونیستی در حوزه‌ی پژوهش‌های جامعه‌شناسانه و اقتصادی–سیاسیِ وضعیت حاکم بر به–‌حاشیه–رانده‌شدگان و محذوفان و ساکنانِ خارج از محدود‌‌ه‌های شهری، تلاش کرده است تا هم بر اهمیت چنین مطالعاتی در بطن مبارزات رهایی‌بخش و کمونیستی تأکید نماید، و هم درک تقلیل‌گرا و یک‌دست‌ساز مسلط نسبت به تاریخ مبارزات رهایی‌بخش و جنبش کمونیستی در ایران را به چالش بکشد، و در همین راستا، بر وجوه و ابعاد نادیده‌گرفته‌شده و محذوفی از مبارزات تاریخیِ جریانات و نیروهای چپ‌گرا و کمونیست روشنی بیافکند. 

شاعر شیرین کلام حافظ - عبدالغفور رجا


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
شاعر شیرین کلام حافظ - عبدالغفور رجا 
سال ۱۳۷۰
 

واصل ( مجموعه اشعار دبیر الملک میرزا محمد نبی واصل ) - محمد همایون پرونتا


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
واصل ( مجموعه اشعار دبیر الملک میرزا محمد نبی واصل ) - محمد همایون پرونتا 
خط: کریم دانش
چاپ اول
کابل
سال ۱۳۷۳

سه‌شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۵

دقیقی نامه (حاوی اشعار محمد ابن احمد دقیقی بلخی) - دکتر سید مخدوم رهین


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دقیقی نامه (حاوی اشعار محمد ابن احمد دقیقی بلخی) - دکتر سید مخدوم رهین 
اول جدی ۱۳۵۲
وزارت اطلاعات و کلتور جمهوری افغانستان

تروتسکیسم (تزی ضدانقلابی) علیه لنینیسم، رستاخیز سیاهکل در خدمت جنبش انقلابی مسلحانه خلقهای ایران

چند مقاله از لنین، استالین، مائو، حزب کار آلبانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 چند مقاله از لنین، استالین، مائو، حزب کار آلبانی 

سئوال و جواب سخنرانی ایراد شده در دانشگاه سوردلف، ۹ ژوئن ۱۹۲۵، ژ. استالین‏


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سئوال و جواب سخنرانی ایراد شده در دانشگاه سوردلف، ۹ ژوئن ۱۹۲۵، ژ. استالین 

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

دستور زبان فارسی (روش نو) برای سال سوم دبیرستان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دستور زبان فارسی (روش نو) برای سال سوم دبیرستان  
دکتر پرویز ناتل خانلری
سازمان کتاب های درسی ایران
سال ۱۳۵۲

شعر فارسی در بلوچستان - دکتر انعام الحق کوثر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
شعر فارسی در بلوچستان - دکتر انعام الحق کوثر 
استاد دانشگاه کویته (بلوچستان)
از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
سال ۱۳۵۳
راولپندی
پاکستان

دوشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۵

دیوان فکاهیات روحانی - سید غلامرضا خان روحانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دیوان فکاهیات روحانی - سید غلامرضا خان روحانی 
طهران
مطبعه سپهر
سال ۱۳۱۵