دوشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۳

دوره کامل بیست مقاله قزوینی (جلد اول و دوم ) / محمد قزوینی ؛ مقدمه ابراهیم پورداود، عباس اقبال


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دوره کامل بیست مقاله قزوینی (جلد اول و دوم ) / محمد قزوینی ؛ مقدمه ابراهیم پورداود، عباس اقبال
تهران
چاپخانه شرق
سال ۱۳۳۲
 

قاموس لهجه دری هزاره گی - شاه علی اکبر شهرستانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
قاموس لهجه دری هزاره گی - شاه علی اکبر شهرستانی 
انتشارات دانشگاه کابل
سال ۱۳۶۱
با همکاری مرکز زبان ها و ادبیات آکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان

آشتی در شاهنامۀ فردوسی و برخی حماسه های دیگر - محمد یونس طغیان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آشتی در شاهنامۀ فردوسی و برخی حماسه های دیگر - محمد یونس طغیان
آکادمی علوم جمهوری افغانستان
مطبعه دولتی کابل
سال ۱۳۶۹

پیدایش و سرشت تاریخی مطبوعات بورژوایی - وارنر اولریخ / غ.م.اقبال


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پیدایش و سرشت تاریخی مطبوعات بورژوایی - وارنر اولریخ / غ.م.اقبال

سال نشر: ۱۳۶۴
کابل

مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی - علامه محسن کدیور


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی - علامه محسن کدیور
مجموعۀ اسلام و حقوق بشر
دفتر دوم
تیر ۱۳۹۳
۴۰۶ صفحه

آشويتس‌نشينان شوم (گزيده‌ی شعر آلمان) - شاپور احمدی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آشويتس‌نشينان شوم (گزيده‌ی شعر آلمان) - شاپور احمدی

شنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۳

نظر گل (داستان) - اسدالله حبیب


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نظر گل (داستان) - اسدالله حبیب 

اداره نشراتی حزب دموکراتیک جمهوری افغانستان
سال ۱۳۶۵
 

سرود همبسته گی ( مجموعه شعر ) - رحیم الهام، عبدالله بختانی خدمتگار، حیدری وجودی ( و ۲۴ تن دیگر )


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سرود همبسته گی ( مجموعه شعر ) - رحیم الهام، عبدالله بختانی خدمتگار، حیدری وجودی ( و ۲۴ تن دیگر ) 

اتحادیه نویسندگان جمهوری دموکراتیک افغانستان
سال ۱۳۶۵

توهم و واقعیت درباره آزادی مطبوعات - ا.ا. ساوینکوف / جلال نورانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
توهم و واقعیت درباره آزادی مطبوعات - ا.ا. ساوینکوف / جلال نورانی

موسسه نشراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان
سال ۱۳۶۰

اساسات روانشناسی اجتماعی - دکتور یحیایی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اساسات روانشناسی اجتماعی - دکتور یحیایی

کابل
مطبعه حزبی
جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان
قوس سال ۱۳۶۳
برگردانده از روسی به زبان دری