اقتصاد سياسی به زبان ساده - محمد رضا قربانی


اقتصاد سياسی  به زبان ساده - محمد رضا قربانی
اقتصاد سياسی  به زبان ساده - محمد رضا قربانی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
بازتایپ و تجدید چاپ: انتشارات محسن 
مارچ ۲۰۱۲
 
 
یا
 

مایا - ورا اینبر / گامایون


مایا - ورا اینبر
مایا - ورا اینبر

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
شامل آثار زیر:
مایا - ورا اینبر
حماسه مادر- ماکسیم گورکی
زایمان در ارض آگورچنایا - بوریس گورباتوف
خصلت روسی - آلکسی تولستوی
عشق - نینیا یملیانووا
بدون گواه - ایگور زابلین
بیمار ناسپاس - گننادی کالینوفسکی
سرنوشت یک انسان - میخائیل شولوخف
ببر زنده - یولیا شستاکووا
تازه داماد - یوری ناگیبین
کوی شماره هفت - لف کوکین
گذشت زمان - کنستانتین پائوستوفسکی
ترجمه: گامایون (سیف الدین همایون)
چاپ اول مسکو بنگاه نشریات پروگرس تحت عنوان "چند نوول از آثار نویسندگان معاصر شوروی"
چاپ دوم افست در نشر شورا 
تهران
سال ۱۳۶۱
 
 
 
 
یا
 

هزار و چند شب (رمان) - سید مهدی موسوی


هزار و چند شب (رمان) - سید مهدی موسوی
هزار و چند شب (رمان) - سید مهدی موسوی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 
هزار و چند شب (رمان) - سید مهدی موسوی
سال انتشار: تابستان ۱۴۰۰
تصویر روی جلد: اسد فقیهی
صفحه آرا: فاطمه اختصاری
ویراستار: مژگان حاجی زادگان
تطبیق نسخه ها: عاطفه اسدی
 
 
یا


هرگونه استفاده و بهره برداری از این اثر (نظیر ساخت فیلم یا سریال، کتاب صوتی، نمایشنامه و...) منوط به اجازه ی کتبی از صاحب اثر است.

کردستان - با همکاری اداره اطلاعات و جهانگردی استان کردستان


اداره اطلاعات و جهانگردی استان کردستان
کردستان  
با همکاری اداره اطلاعات و جهانگردی استان کردستان

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کردستان  
با همکاری اداره اطلاعات و جهانگردی استان کردستان
 
 
یا
 

کردستان - علی اصغر شمیم همدانی


کردستان - علی اصغر شمیم همدانی
کردستان - علی اصغر شمیم همدانی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کردستان
علی اصغر شمیم همدانی
کتابخانه سعادت و سروش
تبریز
مطبعه امید
سال ۱۳۱۲ 


یا


خانواده مقدس (نقدی برنقد نقادانه علیه برونو باوئر) کارل مارکس فردریش انگلس


خانواده مقدس (نقدی برنقد نقادانه علیه برونو باوئر) کارل مارکس فردریش انگلس
خانواده مقدس (نقدی برنقد نقادانه علیه برونو باوئر) کارل مارکس فردریش انگلس

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ترجمه: تیرداد نیکی
انتشارات صمد
چاپ اول
بهار ۱۳۵۸
 
 
یا
 

خوب و شر - کتاب گرافیکی مقدس


خوب و شر - کتاب گرافیکی مقدس
خوب و شر - کتاب گرافیکی مقدس

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خوب و شر
مولف: مایکل پرل
نقاش: دنی بولانادی
رنگ آمیزی: کلینت کرلی


یا

مناجات بامدادی (جپ جی صاحب)


مناجات بامدادی (جپ جی صاحب)
مناجات بامدادی (جپ جی صاحب)

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
متن دو زبانه پنجابی - فارسی
اصل و ترجمه به شعر فارسی
از: بهایی لکش ویر سینگ (مضطر نبوی)
به مناسبت پاتصدمین سال تولد حضرت بابا گورو نانک
اداره مطبوعات دانشگاه پنجابی پتیاله
سال ۲۰۰۹
هندوستان
 
 
یا
 
 
 

گواهی چشم و گوش – م. ا. به‌آذین (محمود اعتمادزاده)


گواهی چشم و گوش – م. ا. به‌آذین (محمود اعتمادزاده)
گواهی چشم و گوش – م. ا. به‌آذین (محمود اعتمادزاده)

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خاطرات سفر به جمهوری دموکراتیک افغانستان
چاپ اول
دی ماه ۱۳۵۹


یایا
 
 


 

به جرات می توان گفت دوران حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان و سپس، دوران دکتر نجیب الله، از فراموش ناشدنی ترین دوران های تاریخ خلق افغانستان است.
در این دوره نه چندان طولانی، پیشرفت چشمگیری در همه ابعاد زندگی مردم به ویژه در زمینه حقوق زنان، رخ داد.
مردم ساده لوح افغانستان اما (همانند همسایه غربی خود) فریب دینداران انگلیسی و آمریکایی را خورده و کشور را به  جایی رساندند که جای مسابقات فوتبال را، مراسم اعدام بگیرد و زنان دوباره در پشت برقع زندانی شوند.
آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که مردم قدرناشناس امروز در حسرت دوران دکتر نجیب الله هستند. دورانی که زمانی آن را دست نشانده و دیکتاتوری خوانده، برای سقوطش دست یاری به انگلیس و امریکا دادند.
در میانه این تغییرات است که محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذین) به قصد مشاهده و ثبت وقایع جاری، به جمهوری دموکراتیک افغانستان سفر می کند. این کتاب حاصل همان سفر است.

 
 
 
 

ویژه درگذشت دکتر حسن شهید نورائی و صادق هدایت


ویژه درگذشت دکتر حسن شهید نورائی و صادق هدایت
ویژه درگذشت دکتر حسن شهید نورائی و صادق هدایت

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خبرهای دانشگاه
ضمیمه ۲ شماره ۷ جلد پنجم
ویژه درگذشت دکتر حسن شهید نورائی و صادق هدایت
سال ۱۳۳۰
 
یا
 

اگر کسی که می شناسم همجنسگرا باشد آنوقت چی؟ - اریک مارکوس


اگر کسی که می شناسم همجنسگرا باشد آنوقت چی؟ - اریک مارکوس
اگر کسی که می شناسم همجنسگرا باشد آنوقت چی؟ - اریک مارکوس 

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ترجمه: جهانگیر شیرازی
نشر الکترونیک: سال ۲۰۱۲
 
 
یا
 
 

نشان حیدری معروف به تاریخ تیپو سلطان - سید میر حسینعلی کرمانی


نشان حیدری معروف به تاریخ تیپو سلطان
نشان حیدری معروف به تاریخ تیپو سلطان

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مطبع نامی فتح الکریم
بمبئی
سال ۱۸۹۰
 
 
یا
 

سلطان فتح‌علی خان تیپو یا تیپوسلطان یا تیپو صاحب سلطان، از مبارزان به نام هندوستان در جنگ با استعمار است.
سریال زندگی او در دهه ۹۰ میلادی در هند به نمایش درآمد و دوبله فارسی آن نیز از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد.


منتخبات - عبدالرحمن مشفقی


منتخبات - عبدالرحمن مشفقی
منتخبات - عبدالرحمن مشفقی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مولف مقدمه و ترتیب دهنده: ز. احرارف
محرر مسئول: میر سید میر شکر
نشریات دولتی تاجیکستان
استالین آباد
سال ۱۹۵۹
 
 
یا
 

دیوان البسه - مولانا نظام الدین محمود قاری یزدی


دیوان البسه - مولانا نظام الدین محمود قاری یزدی
دیوان البسه - مولانا نظام الدین محمود قاری یزدی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
با رخصت وزارت جلیله معارف در دارالسلطنه استانبول طبع و تمثیل گردید
قسطنطنیه
سال ۱۳۰۳
مطبعه ابوالضیا
 
 
یا
 
 
 

دیوان اطعمه - مولانا ابواسحاق حلاج شیرازی


دیوان اطعمه - مولانا ابواسحاق حلاج شیرازی
دیوان اطعمه - مولانا ابواسحاق حلاج شیرازی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
با رخصت وزارت جلیله معارف در دارالسلطنه استانبول طبع و تمثیل گردید
قسطنطنیه
سال ۱۳۰۳
مطبعه ابوالضیا
 
 
یا
 

ده فریاد (مجموعه ده پاره شهر) - مظاهر مصفا


ده فریاد (مجموعه ده پاره شهر) - مظاهر مصفا
ده فریاد (مجموعه ده پاره شهر) - مظاهر مصفا

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مطبعه آتش
سال ۱۳۴۰
از آرشیو کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 
یا
 

چشم‌اندازی نو: رهیافتِ حساس‌به‌کودک در فرایندِ در دوره‌ی گذار


چشم‌اندازی نو: رهیافتِ حساس‌به‌کودک در فرایندِ در دوره‌ی گذار
چشم‌اندازی نو: رهیافتِ حساس‌به‌کودک در فرایندِ در دوره‌ی گذار

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
  Through a New Lens: A Child-Sensitive Approach to Transitional Justice  
نویسنده‌گان: سِسیل آَپتل و ویرجینی لَدیش  
برگردان: خلیل رستم‌خانی  
بازخوانی: شورانگیز داداشی  
طرح جلد و برگ آرایی: روح الامین‌امینی  
انتشارات آرمان‌شهر  
چاپ دوم: سال ۱۴۰۰ 


یا


پیدایش حیات، ظهور و تکامل انسان - سهراب ن.


پیدایش حیات، ظهور و تکامل انسان - سهراب ن.
پیدایش حیات، ظهور و تکامل انسان - سهراب ن.


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سال ۲۰۱۶
 
 
 
یا
 

شلوار سفید (داستان) - ياشار کمال

شلوار سفید (داستان) - ياشار کمال
شلوار سفید (داستان) - ياشار کمال


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ترجمه: هیرش مجید نیا
سال ۲۰۲۱


یا