آرشیو نشریه سوگند - ارگان مرکزی اتحاد دموکراتیک مردم ایران

آرشیو نشریه سوگند - ارگان مرکزی اتحاد دموکراتیک مردم ایران
آرشیو نشریه سوگند - ارگان مرکزی اتحاد دموکراتیک مردم ایران

دانلود رایگان متن کامل
آرشیو نشریه سوگند - ارگان مرکزی اتحاد دموکراتیک مردم ایران

اولین شماره دوره دوم نشریه سوگند به کوشش زنده یاد به آذین و هیات تحریریه، در ۲۷ اسفند سال ۱۳۵۷ منتشر شد.
نشریه سوگند پس از ۲۲ شماره، سرانجام به دستور نهادهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی، از انتشار باز ایستاد.


یا
دانلود از تلگرام

خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks

جنگل ، تاریخ قدیم گیلان جلد چهارم، بلور خانم - محمد صادق مهرنوش

جنگل ، تاریخ قدیم گیلان  جلد چهارم، بلور خانم - محمدصادق مهرنوش
جنگل ، تاریخ قدیم گیلان  جلد چهارم، بلور خانم - محمدصادق مهرنوش

درباره این کتاب:
«شخصیت دیگری که در نهضت جنگل، حضوری فعالانه داشت، شادروان محمد “صادق مهرنوش “بود ..... وی در میان یاران نهضت جنگل با نام “صادق شعله” شناخته می‌شد و حسابدار میرزا کوچک و مأمور پرداخت حق العبور بود. مهرنوش را می‌توان از اولین کسانی دانست که به چاپ خاطرات خود در زمینه وقایع نگاری جنگل همت گماشت؛ زیرا