شنبه، آذر ۱۸، ۱۴۰۲

دارائی شخصی در شوروی - ر. خالفینا


دارائی شخصی در شوروی - ر. خالفینا
دارائی شخصی در شوروی - ر. خالفینا

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دارائی شخصی در شوروی
ر. خالفینا
ترجمه: ف. مرشد
انتشارات پارت
سال ۱۳۵۸
 

چهارشنبه، آذر ۱۵، ۱۴۰۲

ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی تالیف: اختر راهی


ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی تالیف: اختر راهی
ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی تالیف: اختر راهی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی
تالیف: اختر راهی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
سال ۱۹۸۶
 

رقص تغییر- چگونگی برخورد شجاعانه زنان برای تغییر در روابط کلیدی


رقص تغییر چگونگی برخورد شجاعانه زنان برای تغییر در روابط کلیدی
رقص تغییر
چگونگی برخورد شجاعانه زنان برای تغییر در روابط کلیدی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
رقص تغییر
چگونگی برخورد شجاعانه زنان برای تغییر در روابط کلیدی
نوشته: هریت گ. لرنر
ترجمه: فاطمه تاجدینی
 

سه‌شنبه، آذر ۱۴، ۱۴۰۲

مقالاتی درباره هنر مقاومت نوشته‌ی: مهرداد خامنه‌ای


مقالاتی درباره هنر مقاومت نوشته‌ی: مهرداد خامنه‌ای
مقالاتی درباره هنر مقاومت
نوشته‌ی: مهرداد خامنه‌ای

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 
مقالاتی درباره هنر مقاومت
نوشته‌ی: مهرداد خامنه‌ای
انتشارات اگزیت
آذرماه ۱۴۰۲
 

یکشنبه، آذر ۱۲، ۱۴۰۲

تسخیر نان - نگارنده و عکاس مازیار نیشابوری


تسخیر نان - نگارنده و عکاس مازیار نیشابوری
تسخیر نان - نگارنده و عکاس مازیار نیشابوری

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تسخیر نان
نگارنده و عکاس مازیار نیشابوری
تهران
نشر الکا
سال ۱۴۰۲
 
 

یکشنبه، آذر ۰۵، ۱۴۰۲

رَوَندِ «مَردُمِش» در «نوشته‌های» احسان طبری به کوشش: اُمید


رَوَندِ «مَردُمِش» در «نوشته‌های» احسان طبری به کوشش: اُمید
رَوَندِ «مَردُمِش» در «نوشته‌های» احسان طبری
به کوشش: اُمید

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
رَوَندِ «مَردُمِش» در «نوشته‌های» احسان طبری
به کوشش: اُمید
تاریخ انتشار: آبان ۱۴۰۲
عنوان سرفصل‌ها:
درآمد                                                                                
۱- رَوَندِ "انسان‌شدنِ" پریمات‌ها (انسانْ‌زایی)
۲- رَوَندِ "انسانی‌شدن" انسان، جامعه و تاریخ  
۳- رَوَندِ "انسانی‌کردن" طبیعت
۴- جامعۀ "انسانی‌شدۀ" کمونیستی
۵- رَوَندِ "انسانی‌کردنِ" کیهان
۶- بیم‌ها و نگرانی‌ها در موردِ آینده..
 

شنبه، آذر ۰۴، ۱۴۰۲

داستان های بیستوخیا


داستان های بیستوخیا
داستان های بیستوخیا

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
داستان های بیستوخیا
مجموعه هشت داستان کوتاه
نویسنده: عزیز غاز (تخلص)
بهار ۱۳۹۰

دارائی شخصی در شوروی - ر. خالفینا

دارائی شخصی در شوروی - ر. خالفینا دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک دارائی شخصی در شوروی ر. خالفینا ترجمه: ف. مرشد انتشارات پارت سال...