زنده گی امیر دوست محمد خان - جلد اول - موهن لال (کشمیری) / سید خلیل الله هاشمیان

زنده گی امیر دوست محمد خان
زنده گی امیر دوست محمد خان

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
زنده گی امیر دوست محمد خان - جلد اول - موهن لال (کشمیری) / سید خلیل الله هاشمیان 

 امیر دوست‌محمدخان، اولین امیر افغانستان از خاندان بارکزی (۱۲۴۲ – ۱۲۵۵ ه‍. ق.) که سلسلهٔ ابدالی یا درانی را برانداخت.
یکی از نتایج رقابت و جنگ‌های متعدد سـدوزائی و بارکزائی این شـد که هرات به صورت یک منطقهٔ مجزی مدتی در دسـت شـهزادگان و رؤسـای ضعیف‌النفس و بی سـجیهٔ سـدوزائی و الکوزائی بماند و ضعف و حفظ جان و منافع ایشـان را گاه گاه به قبول منت قاجاری‌ها وادار سـازد.
در پایان این غوغا در حالیکه باریکی موضوع جنبه آفاقی پیدا کرده بود، سـردار سـلطان احمد خان حکومتی در هرات قایم کرد و روزهای اخیر حیات و سـلطنت امیر دوسـت محمد خان حتا آخرین سـال حیات سـلطنت او برای حل هرات در پیرامون شـهر تاریخی گذشـت و فتح هرات آخرین کامیابی بود که پادشـاه سـالخورده در بسـتر مریضی جشـن شـادمانی آنرا گرفته و با روح آرام دو هفته بعد وفات کرد.
 
خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks

۲۶۹ بازی سکسی فوق العاده - هیو دی بیر

۲۶۹ بازی سکسی فوق العاده  هیو دی بیر
۲۶۹ بازی سکسی فوق العاده - هیو دی بیر

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
۲۶۹ بازی سکسی فوق العاده - هیو دی بیر
یا
۲۶۹ بازی سکسی فوق العاده - هیو دی بیر
یا
۲۶۹ بازی سکسی فوق العاده - هیو دی بیر
یا
دانلود از تلگرام

این کتاب دربرگیرنده تجربیات یک زوج برای رسیدن به رابطه جنسی بهتر و لذت بخش تر است.
متاسفانه تاریک اندیشان و متحجرین به طور مرتب این کتاب را به گوگل به عنوان کتاب مضر معرفی می کنند و سرویس گوگل هم گاه به گاه صفحه ما را می بندد.
از این رو مجبور هستیم هر چند وقت یک بار این کتاب را دوباره معرفی کنیم.


خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks

جنبش مشروطیت در افغانستان - استاد عبدالحی حبیبی

جنبش مشروطیت در افغانستان عبدالحی حبیبی
جنبش مشروطیت در افغانستان - استاد عبدالحی حبیبی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جنبش مشروطیت در افغانستان - استاد عبدالحی حبیبی
مهتمم: محمد هاشم بهرامی
کابل ۱۳۶۳
کمیته دولتی طبع و نشر جمهوری دموکراتیک افغانستانعلامه استاد عبدالحی حبیبی از اکاظم و اکابر دانشمندان افغانستان است. او به سال ١٣٢۸ قمری در قندهار چشم به جهان کشود و در سال ١٣۶٣ خورشیدی در شهر کابل دیده از جهان پوشیده است.

بی تردید او یکی از نخبگان فرهنگ و دانش افغانستان بود و کم و بیش هشتاد جلد از آثارش به ثبت رسیده و شمارکثیری آنها در افغانستان، ایران، پاکستان و هندوستان به زیور چاپ آراسته گشته است.
تنوع  موضوعات، سلاست انشا، صراعت عبارات و روشنی مطالب مندرج در آن کتابها در نوع خود کم نظیر اند.

او در محافل علمی منطقهء ما از اعتبار و شهرت فراوانی برخوردار بود. در ایران بزرگان چون شادروان داکتر پرویز ناتل خانلری، مرحومان استاد فروزانفر، استاد سعید نفیسی باو حشر و نشر و الفت دیرینه داشتند. از همین جا بنیاد فرهنگ ایران چندین اثر معتبر او را به طبع رساند.

مجامع فرهنگی نیمقاره هند شخصیت فرهنگی و دانشی آن بزرگمرد را ارج فراوان میگذاشتند و در بیشتر نشست های علمی و ادبی او را بریاست جلسه بر می گزیدند.

او مدت زمانی همسنگر مبارز و مشروطه خواهء معروف زنده یاد میرغلام محمد غبار بود. از فعالان حزب وطن [جمعیت وطن] به شمار میرفت و همزمان، در گرماگرم اختلافات افغانستان و پاکستان بر سرقضیهء پشتونستان، استاد حبیبی به عزم فعالیت های سیاسی مدت یازده سال در پاکستان بسر برد و در آنجا جریدهء «آزاد افغانستان» را بنیاد نهاد که ارگان نشراتی «حزب آزاد افغانستان» بود و در تمام سالهای انتشارش که مصادف به سال ١٣٣٠ بود به انتقاد از حکومت وقت افغانستان همت گماشت ولی سرانجام تحت تاثیر عرق ملی و میهنی به قونسلگری افغانستان در آنجا پناهنده شد و اجازه بازگشت به افغانستان را حاصل کرد.

او یک چند همراه با شادروان پوهاند رشاد و مرحوم عبدالروف بینوا به «حزب دموکرات مترقی» بریاست زنده یاد محمدهاشم میوندوال پیوست و به دلایل مخالفت های عقیدتی با رهبر حزب، از آن سازمان نیز مستعفی شد و بعد از آن تقریبأ به کلی از سیاست کناره گرفت و به کارهای فرهنگی پرداخت.

کتابهای معتبری که توسط استاد حبیبی برشتهء تحریر آمده اند از اینقرار می باشند:

به گفتهء نویسنده و پژوهندهء معروف داکتر عنایت الله شهرانی، در اخیر کتاب این عنوان را می بینیم:
«تعلیقات بر کتاب طبقات ناصری» و این قسمت با آنکه نامش تعلیقات است در حقیقت کتاب صخیمی است که در حدود دستکم سیصد صفحه نوشتهء خود حبیبی می باشد ویکی از معتبرترین نوشته های استاد حبیبی است.

کتاب طبقات ناصری بدست عجوبهء زمان منهاج سراج جوزجانی به افتخار «ناصرالدین قباچه» یکی از سلاطین دهلی نوشته شده است که یکی از مؤثق ترین کتاب های تاریخ وطن میباشد.

کتاب بسیار مهم دیگری که با تحشیه و تعلیق پوهاند حبیبی معرفی شده است «زین الاخبار» میباشد. آن بزرگوار این کتاب را بنام «تاریخ گردیزی» نیز یادکرده است.

جناب داکتر شهرانی در باب این کتاب چنین آورده است: "در آغاز کتاب مرحوم نفیسی و مرحوم علامه محمد قزوینی مقدمه  ها نوشته و بعدأ مرتب کتاب استاد مغفور حبیبی با قلم توانای شان به نوشتن کی پیشگفتار مختصر اکتفا ورزیده اند. کتاب زین الاخبار دارای نوزده باب می باشد و استاد حبیبی ١١٠ صفحه برآن تعلیقات نوشته است."

کتاب های دیگری که با حاشیه نویسی و تعلیقات آن بزرگمرد مزین شده اند «فضایل بلخ» و «ظهرالدین محمد بابر» وغیره می باشند.

او در آخر عمر کتاب های چون « جنبش مشروطیت در افغانستان»، «تاریخ مختصر افغانستان»، «هنر عهد تیموریان» و «تاریخ افغانستان بعد از اسلام» و «پیغام شهید» را نوشته اند که هریک در گسترهء تاریخ ادبیات، تاریخ سیاسی و تاریخ هنر افغانستان از جایگاهء والایی برخوردارند.

دین خدمات آن وارسته مرد، با این مختصر به هیچ روی ادا نمی شود. روانش شادباد که دانشمند کم نظیری بود و در احیای فرهنگ و تاریخ ما عمرها قلم زد و دود چراغ خورد.