نقش پهلوانی و نهضت عیاری در تاریخ اجتماعی و حیات سیاسی ملت ایران - کاظم کاظمینی


نقش پهلوانی و نهضت عیاری در تاریخ اجتماعی و حیات سیاسی ملت ایران - کاظم کاظمینی
نقش پهلوانی و نهضت عیاری در تاریخ اجتماعی و حیات سیاسی ملت ایران - کاظم کاظمینی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تعریف زورخانه و تحلیل ورزش باستانی
چاپ اول
سال ۱۳۴۳
چاپخانه بانک ملی ایران
 
 
یا

زمین شناسی آذرآبادگان (آذربایجان) - هوبرت ریبن


زمین شناسی آذرآبادگان (آذربایجان) - هوبرت ریبن
زمین شناسی آذرآبادگان (آذربایجان) - هوبرت ریبن

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ترجمه و تصحیح: مهندس علی اقبالی
مرداد ۱۳۲۸
چاپخانه اداره فرهنگ تبریز
 
یا
 

کلیات مرحوم الحاج استاد میرزا محمد یحیی خان نادم قیصاری


کلیات مرحوم الحاج استاد میرزا محمد یحیی خان نادم قیصاری
کلیات مرحوم الحاج استاد میرزا محمد یحیی خان نادم قیصاری

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کلیات مرحوم الحاج استاد میرزا محمد یحیی خان نادم قیصاری
به اهتمام: محمد ناصر (غر غنبت)
مطبعه دستوری کابل
سال ۱۳۳۰ 

یا

پنجاهمین سالگرد دوستی شوروی و افغانستان - ل.ب.تپلینسکی


پنجاهمین سالگرد دوستی شوروی و افغانستان  -  ل.ب.تپلینسکی
پنجاهمین سالگرد دوستی شوروی و افغانستان  -  ل.ب.تپلینسکی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اداره انتشارات خبرگزاری مطبوعاتی نووستی
مسکو
سال ۱۹۶۹

 
یا
 

نیم قرن حسن همجواری اتحاد جماهیر شوروی و افغانستان


نیم قرن حسن همجواری اتحاد جماهیر شوروی و افغانستان
نیم قرن حسن همجواری اتحاد جماهیر شوروی و افغانستان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ضمیمه مجله اخبار شماره  ۲۰
چاپ کیهان 

 
 
یا
 

نقش جهان (اشعار برگزیده) - ژاله (اصفهانی)


نقش جهان (اشعار برگزیده) - ژاله (اصفهانی)
نقش جهان (اشعار برگزیده) - ژاله (اصفهانی)

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آرایش کتاب: ایننا بوریسووا
بنگاه نشریات پروگرس
مسکو
سال ۱۹۸۱
اتحاد شوروی
 
 
یا
 

کشتی کبود (مجموعه شعر) - ژاله اصفهانی


کشتی کبود (مجموعه شعر) - ژاله اصفهانی
کشتی کبود (مجموعه شعر) - ژاله اصفهانی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نشریات عرفان
شهر دوشنبه
سال ۱۹۷۸
اتحاد شوروی
 
 
یا
 

زنده رود (مجموعه اشعار) - ژاله (اصفهانی)


زنده رود (مجموعه اشعار) - ژاله (اصفهانی)
زنده رود (مجموعه اشعار) - ژاله (اصفهانی)

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اداره انتشارات دانش
مسکو
اتحاد شوروی
سال ۱۹۶۵
تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه
 
 
یا
 

سیبریایی (رمان) - گئورگی مارکف / م. ع. آذرپیرا


سیبریایی (رمان) - گئورگی مارکف / م. ع. آذرپیرا
سیبریایی (رمان) - گئورگی مارکف / م. ع. آذرپیرا

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دوره دو جلدی
چاپ اول
تهران
سال ۱۳۶۰


یا
 
واژه ای در صفحه دوم کتاب فوق در نسخه الکترونیک، سهوا یا عمدا حذف شده است که در اینجا می گذاریم:

این رمان در سال ۱۹۷۶ مفتخر به دریافت جایزه لنین شده است.

نام لنین محذوف است.


گئورگی موکه یه ویچ مارکوف (با گئورگی مارکوف بلغاری که بعدها در تبعید کشته شد و قتل او را به گردن دولت بلغارستان انداختند اشتباه گرفته نشود) نویسنده برجسته اتحاد شوروی است که به خاطر خلق آثار برجسته خود، به این جوایز دست یافت:

نشان قهرمان کار سوسیالیستی سال ۱۹۷۴
نشان قهرمان کار سوسیالیستی سال ۱۹۸۴
جایزه عالی به نام لنین سال ۱۹۷۶
جایزه درجه سوم به نام استالین در سال ۱۹۵۲
جایزه دولتی به نام برادران واسیلیف در سال ۱۹۸۴
جایزه کامسامول لنین در سال ۱۹۸۰

او در سال ۱۹۴۶ به حزب کمونیست اتحاد شوروی پیوست و تا آخرین روز عمر خود نیز به این حزب وفادار ماند.

تاریخ مختصر کمینترن - گروه مورخین شوروی وابسته به انستیتو مارکسیسم لنینیسم


تاریخ مختصر کمینترن - گروه مورخین شوروی وابسته به انستیتو مارکسیسم لنینیسم
تاریخ مختصر کمینترن - گروه مورخین شوروی وابسته به انستیتو مارکسیسم لنینیسم

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سرپرست: ا. ی. سوبولف
مترجم: علی امید
چاپ اول
شهریور ۱۳۶۱
نشر الکترونیک: سایت نوید نو
سال ۱۴۰۰
 
با همکاری:
والتر اولبریخت
دلورس ایباروری
جک داکلاس
تیم باک
خالد بکتاش
ویکتوریو کودوویلا
گئورک کنیات
انکری لتینن
بوریس پونوماریف
پالمه دات
دسو نمه
فریدل فرنبرگ
امیلیو سرنی
روبن آوراموف
آندرو روتشتاین
 
یا
 
 
 

سرود مقدس (ترجمه فارسی جاپ گورو گوبیند سینگ)


سرود مقدس (ترجمه فارسی جاپ گورو گابیند سیک)
سرود مقدس (ترجمه فارسی جاپ گورو گوبیند سینگ) 


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
گورو گوبیند سینگ دهمین مرشد اعظم سیک ها به شمار می آید
ترجمه به فارسی: پروفسور گول وانت سیک
اداره مطبوعات دانشگاه پنجابی پتیاله
سال ۲۰۰۰
 
یا

سرود سکون (ترجمه فارسی صفحاتی از شری گورو گرانت صاحب)


سرود سکون (ترجمه فارسی صفحاتی از شری گورو گرانت صاحب)
سرود سکون (ترجمه فارسی صفحاتی از شری گورو گرانت صاحب)

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
گورو گرانت صاحب یازدهمین گورو در آئین سیک است
ترجمه به فارسی: پروفسور گول وانت سیک
اداره مطبوعات دانشگاه پنجابی پتیاله
سال ۲۰۰۰
 
یا
 

درباره هنر و ادبیات (مجموعه مقالات و مصاحبه ها از نویسنده گان شوروی و چکسلواکی) - مریم جاودان


درباره هنر و ادبیات (مجموعه مقالات و مصاحبه ها از نویسنده گان شوروی و چکسلواکی)
درباره هنر و ادبیات (مجموعه مقالات و مصاحبه ها از نویسنده گان شوروی و چکسلواکی)  - مریم جاودان

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
موسسه نشراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان
کابل
سال ۱۳۶۴

یا

سرود سحر - گورو نانک


سرود سحر - گورو نانک
سرود سحر - گورو نانک

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سراینده این کتاب، گورو نانک، موسس مذهب سیکیسم است
ترجمه به فارسی: پروفسور گول وانت سیک
اداره مطبوعات دانشگاه پنجابی پتیاله
سال ۱۹۸۸
 
یا
 
 

ذیل کتاب ظفرنامه نظام‌الدین شامی - حافظ ابرو


ذیل کتاب ظفرنامه نظام‌الدین شامی - حافظ ابرو
ذیل کتاب ظفرنامه نظام‌الدین شامی - حافظ ابرو

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
به سعی و اهتمام و تصحیح: فلکس تاور
موسسه شرقیه چکسلواکی در پراگ
سال ۱۹۳۴
مجله مطالعات شرقی
شماره ششم
تهیه نسخه الکترونیک: باقر کتابدار
 
 
یا
 
 
 
ذیل کتاب ظفرنامه نظام‌الدین شامی، مشتمل بر حوادث ۸۰۶ (که ظفرنامه نظام‌الدین شامی بدان پایان یافته) تا زمان درگذشت امیرتیمور. حافظ ابرو این اثر را به سفارش شاهرخ در ۸۱۴ تألیف کرد. 

 

پنج رساله تاریخی درباره حوادث دوران امیر تیمور کورکان


پنج رساله تاریخی درباره حوادث دوران امیر تیمور کورکان
پنج رساله تاریخی درباره حوادث دوران امیر تیمور کورکان

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پنج رساله تاریخی
درباره حوادث دوران امیر تیمور کورکان
از مولفات حافظ ابرو
به سعی و اهتمام فلکس تاور
فرهنگستان علوم چکسلواکی
پراگ
سال ۱۹۵۸
ضمیمه مجله آرخیو اورینتالنی
شماره پنجم
 
 
یا

شمس اللغات - جوزف باره تو جلد دوم


شمس اللغات - جوزف باره تو جلد دوم
شمس اللغات - جوزف باره تو جلد دوم

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک و نایاب
جلد دوم
کلکته
سال ۱۸۰۶
از آرشیو کتابخانه دانشگاه تورنتو
 
یا
 
 

شمس اللغات - جوزف باره تو - جلد اول


شمس اللغات - جوزف باره تو
شمس اللغات - جوزف باره تو

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک و نایاب
جلد اول
کلکته
سال ۱۸۰۶
از آرشیو کتابخانه دانشگاه تورنتو
 
یا