راهنمای مسافران ایرانی در لندن - بانک پارس لندن


راهنمای مسافران ایرانی در لندن  -  بانک پارس لندن
راهنمای مسافران ایرانی در لندن  -  بانک پارس لندن

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ناشر: بانک پارس لندن

یا


یاتحول آموزش عالی در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی - رضا مرزبان


تحول آموزش عالی در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی -  رضا مرزبان
تحول آموزش عالی در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی -  رضا مرزبان

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
رضا مرزبان 
تهران 
انتشارات روابط عمومی و بین المللی دانشگاه آزاد ایران 
سال ۱۳۵۵
 
 
 
یا
 

 
 
 
 
یا
 

بردار کردن عاطفه - مهرداد مهرپور محمدی


بردار کردن عاطفه - مهرداد مهرپور محمدی
بردار کردن عاطفه - مهرداد مهرپور محمدی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چاپ اول
نشر تبرستان
سال ۱۳۹۰
 
 
یا
 
در ميان اعدام ھای گزارش شده افراد غير سياسی در حکومت جمھوری اسلامی، اعدام عاطفه سھاله (مشھور به رجبی) در ٢۵ مرداد ١٣٨٣ (زمان رياست جمھوری سيد محمد خاتمی)، در شھر نکا در استان مازندران، از جمله مواردی بود که توجه زيادی را به خود جلب نمود. 
عاطفه به ھنگام اعدام در سنين نوجوانی ( ١۶ سالگی) بود و زندگی پر درد و رنجی را تجربه نموده بود. او دچار اختلالات روانی بود و به علت فروپاشی خانواده و بی پناھی، مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که از جمله سوءاستفاده کنندگان، افسران نيروی انتظامی و قاضی صادرکننده حکم اعدام وی بودند و ھمين افراد برای عدم انعکاس اعمال پليد خود، برای عاطفه پرونده سازی نمودند و در مدتی بسيار کوتاه، بدون رعايت حقوق انسانی – و حتی قانونی- عاطفه، حکم اعدامش را صادر نمودند و آن را به تاييد ديوان عالی حکومت ملايان نيز رساندند. 
قاضی خود طناب دار را بر گردن عاطفه انداخت تا نمايش خشونت و ارعاب تکميل گردد اما اين ھم پايان کار نبود و عوامل حکومتی، شبانه جسد عاطفه را دزديدند تا بيانگر اين امر باشد که در حکومت ملايان، زندگان و مردگان، ھيچ کدام در امنيت نيستند.

گزارشهای جغرافیائی - فرج الله محمودی


گزارشهای جغرافیائی - فرج الله محمودی
گزارشهای جغرافیائی - فرج الله محمودی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
به کوشش: فرج الله محمودی
گروه جغرافیا دانشگاه تهران
طرح پژوهشی لوت
نشریه شماره ۷
آبان ۱۳۵۰
تاریخ سواری و سوارکاری در ایران - سرهنگ دوم دکتر برافروخته


تاریخ سواری و سوارکاری در ایران - سرهنگ دوم دکتر برافروخته
تاریخ سواری و سوارکاری در ایران - سرهنگ دوم دکتر برافروخته


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
انتشارات باشگاه سوارکاران
سال ۱۳۲۰

 

جرون نامه - قدری


جرون نامه - قدری
جرون نامه - قدری

جرون نامه - قدری
تاریخ کتابت: سال ۱۱۰۹
این کتاب حاوی ده مینیاتور است و به خط نستعلیق کتابت شده.
از مجموعه دیجیتال موزه بریتانیا (بریتیش میوزیم)
امکان دانلود ندارد
 
 
 

مجموعه آثار جودوپرژن (زبان یهودیان ایران)


مجموعه آثار جودوپرژن (زبان یهودیان ایران)
مجموعه آثار جودوپرژن (زبان یهودیان ایران)

تاریخ کتابت: سال ۱۶۶۶
الیزر بن یهودا
از مجموعه دیجیتال موزه بریتانیا (بریتیش میوزیم)
 
 
 

جنایت و مکافات ( جلد اول و دوم ) - فدور داستایوسکی


جنایت و مکافات  ( جلد اول و دوم )  - فدور داستایوسکی
جنایت و مکافات  ( جلد اول و دوم )  - فدور داستایوسکی 

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ترجمه : ا.لاله زاری  
بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه
سال ۱۳۴۰
تهیه و ترتیب : رفیق قاسم آسمایی 
انتشارات راه پرچم

یا

قطران در عسل


قطران در عسل - شیوا فرهمند راد
قطران در عسل - شیوا فرهمند راد

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
قطران در عسل
داستان واره هایی از زندگی، فعالیت سیاسی، و دو مهاجرت
شیوا فرهمند راد
چاپ دوم: پاییز۱۳۹۷
طرح جلد: مجید مدیر 


یا

نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی حامد شهیدیان


نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی  حامد شهیدیان
نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی  حامد شهیدیان 

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
به فارسی و انگلیسی 
نشر نقطه
ویراستار: ناصر مهاجر 
چاپ اول
بهار ۱۳۸۷ 

 
 
یا

جنایت و مکافات درباره‌ی کشتار مجید شریف، پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده


جنایت و مکافات
جنایت و مکافات  
درباره‌ی کشتار مجید شریف، پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده 

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ناصر مهاجر 
طرح جلد: اختر
چاپ اول
بهار ۱۳۷۸

یا


از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها - مهرداد باباعلی و ناصر مهاجر


از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها - مهرداد باباعلی و ناصر مهاجر
از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها - مهرداد باباعلی و ناصر مهاجر  

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
صفحه آرایی: پروانه هدایت 
چاپ: باقر مرتضوی
نشر نقطه
چاپ اول
بهار ۱۳۸۳
 یا

از تهران تا استالين آباد - محمد تربتی


از تهران تا استالين آباد - محمد تربتی
از تهران تا استالين آباد - محمد تربتی 

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ویراستار: ناصر مهاجر 
نشر نقطه
صفحه‌آرائی: پروانه هدایت 
چاپ اول
آمریکا
تابستان ۱۳۷۹


یا

آشنای نا آشنا اکرم فرمهینی (۱۳۹۰- ۱۳۱۶)


آشنای نا آشنا اکرم فرمهینی (۱۳۹۰- ۱۳۱۶)
 آشنای نا آشنا اکرم فرمهینی (۱۳۹۰- ۱۳۱۶) 

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
گردآورنده و ویراستار: ناصر مهاجر 
طرح روی جلد: بنفشه مسعودی
نشر نقطه
سال ۱۳۹۱


یا


۲۳ داستان کوتاه ایرانی در تبعید - به کوشش ناصر مهاجر


۲۳ داستان کوتاه ایرانی در تبعید - به کوشش ناصر مهاجر
در تبعید - ۲۳ داستان کوتاه ایرانی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نشر نقطه
چاپ یکم
برکلی
سال ۱۳۷۴

 
 
یا
 

خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷ - دفتردوم: همبستگی جهانی


خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷  -  دفتردوم: همبستگی جهانی
خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷  -  دفتردوم: همبستگی جهانی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مهناز متین و ناصر مهاجر
طرح روی جلد و صفحه‌آرایی: بنفشه مسعودی
نشر نقطه
سال ۱۳۸۹

یا
 
 
از مقدمه کتاب:

سال ۱۳۸۷ ، چند ماه پیش از سی امین سالگرد خیزش زنان دگراندیش و دگرخواه ایران علیه حُکم آیت الله خمینى در لزوم حجابِ اسلامى براى زنان کارمند، به فکر افتادیم که براى گرامى داشت این رویداد تاریخى، کاری انجام دهیم. می گوییم رویداد تاریخی، چرا که این خیزش را می توان سرآغاز دوره ی تازه ای از جنبش حق خواهی زنان ایران دانست.
جنبشى که از انقلاب مشروطه آغاز شد و با فراز و فرود ، تا امروز ادامه یافته است.
به رغم اینکه خیزش زنان در اسفند 7317 در حافظه ى جمعى ما زنده است و – دست کم در میان کنُشگران حقوق زن - پیوسته به آن استناد می شود، اما هنوز تاریخچه ای از آن در دست نداریم. تاریخچه اى استوار بر پژوهشی بیش و کم و جامع و پُردامنه که بتواند سویه های گوناگون این خیزش را در برابر چشم ها بگستراند: بستر و زمینه، دلایل و عوامل، سیر رویدادها، ترکیب شرکت کنندگان، ژرفا و گستردگی، خواست ها و شعارها، آرمان ها و توهم ها، کنش ها واکنش ها؛ و سرانجام، پى آمدهای این رویداد کم مانند را. به بیان دیگر، پژوهشی که چرایی، چیستى و چگونگی خیزش زنان را برنماید.

خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷ - دفتر اول: تولدی دیگر


خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷  -  دفتر اول: تولدی دیگر
خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷  -  دفتر اول: تولدی دیگر

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مهناز متین و ناصر مهاجر
طرح روی جلد و صفحه‌آرایی: بنفشه مسعودی
نشر نقطه
بهار ۱۳۹۲


یا
 
از مقدمه کتاب:

سال ۱۳۸۷ ، چند ماه پیش از سی امین سالگرد خیزش زنان دگراندیش و دگرخواه ایران علیه حُکم آیت الله خمینى در لزوم حجابِ اسلامى براى زنان کارمند، به فکر افتادیم که براى گرامى داشت این رویداد تاریخى، کاری انجام دهیم. می گوییم رویداد تاریخی، چرا که این خیزش را می توان سرآغاز دوره ی تازه ای از جنبش حق خواهی زنان ایران دانست.
جنبشى که از انقلاب مشروطه آغاز شد و با فراز و فرود ، تا امروز ادامه یافته است.
به رغم اینکه خیزش زنان در اسفند 7317 در حافظه ى جمعى ما زنده است و – دست کم در میان کنُشگران حقوق زن - پیوسته به آن استناد می شود، اما هنوز تاریخچه ای از آن در دست نداریم. تاریخچه اى استوار بر پژوهشی بیش و کم و جامع و پُردامنه که بتواند سویه های گوناگون این خیزش را در برابر چشم ها بگستراند: بستر و زمینه، دلایل و عوامل، سیر رویدادها، ترکیب شرکت کنندگان، ژرفا و گستردگی، خواست ها و شعارها، آرمان ها و توهم ها، کنش ها واکنش ها؛ و سرانجام، پى آمدهای این رویداد کم مانند را. به بیان دیگر، پژوهشی که چرایی، چیستى و چگونگی خیزش زنان را برنماید.

کتاب زندان - جلد دوم


کتاب زندان - جلد دوم
کتاب زندان - جلد دوم

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ویراستار: ناصر مهاجر
صفحه آرایی: پروانه هد ایت
طرح روی جلد: سودابه اردوان
چاپ یکم
آمریکا
سال ۱۳۸۰
 
 
 
یا
 

کتاب زندان - جلد اول


کتاب زندان - جلد اول
کتاب زندان - جلد اول

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ویراستار: ناصر مهاجر
صفحه آرایی: پروانه هد ایت
طرح روی جلد: سودابه اردوان
نشر نقطه
چاپ یکم
آمریکا
سال ۱۳۷۷


یاکتاب سیاه ۶۷ - فهرست تکمیلی جانفشانان و جانباختگان کشتار سراسری ۱۳۶۷


اسناد نسل کشی کمونیست ها، انقلابیون و زندانیان سیاسی ایران
اسناد نسل کشی کمونیست ها، انقلابیون و زندانیان سیاسی ایران

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اسناد نسل کشی کمونیست ها، انقلابیون و زندانیان سیاسی ایران
نشر گفتگوهای زندان
سال ۱۳۸۷

 
یا