ماهنامه آموزش و پرورش دوره جدید - شماره ۹

ماهنامه آموزش و پرورش دوره جدید - شماره ۹
ماهنامه آموزش و پرورش دوره جدید - شماره ۹

دانلود رایگان متن کامل:
ماهنامه آموزش و پرورش دوره جدید - شماره ۹
سال سی و سوم
آبان ۱۳۴۲

یا
دانلود از تلگرام

فهرست مندرجات:
مسایل روز فرهنگ - دکتر پرویز ناتل خانلری
آیا تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی هم باید همگانی باشد؟ - دکتر مهدی درخشان
چگونه با دانش علمی بر نیازمندیها واستعدادهای کودکان آگاهی پیدا کنیم؟ - دکتر ملیحه ایمن
نقش کتاب و مطالعه در آموزش و پرورش کودکان عصرفضا - امیرحسین فرهنگ
یاد معلم بزرگ ما بخیر باد - احمد احمدی
این میلیونها تومان پول کجا میرفت؟
هر روز یک ساعت درس فارسی - اسمعیل مرتضوی برازجانی
زبان عربی، هدف، برنامه و روش تدریس آن - دکتر جعفرشعار
آموزش و پرورش دبستانی در چند کلمه - دکتر ملکه طالقانی
تربیت آموزگار در آسیا (یونسکو) - ترجمه و تلخیص از دکتر بالایان
بحثی درباره هندسه ترسیمی و رقومی - محمد باقر ازگمی
آموختن املا از راه خواندن - عباس شوقی
مقصود از یادگرفتن چیست؟ - محمد پارسا
استفاده از فیلم در تدریس - مهدی غروی
اهمیت شبیه سازی و کاردستی - پریوش منوچهری

خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks