جای پای مردم شوریده - برزو نابت

جای پای مردم شوریده - برزو نابت
جای پای مردم شوریده - برزو نابت

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جای پای مردم شوریده - برزو نابت

یا
دانلود از تلگرام


کتاب «جای پای مردم شوریده» با همت و نگارش برزو نابت، در پاییز ۱۳۹۶ در ۳۶۴ صفحه  منتشر شد. این کتاب، گزارشی است از آخرین ماههای زندگی تراب حق شناس، زمانی که بیمار و نا توان از هر حرکتی، در اسارت یک تخت بیمارستان در حاشیه پاریس بسر می برد.
خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks

فرار از زندان - امیرحسین احمدیان

فرار از زندان - امیرحسین احمدیان
فرار از زندان - امیرحسین احمدیان

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فرار از زندان - امیرحسین احمدیان 

یا
دانلود از تلگرام

کتاب «فرار از زندان» با نگارش امیرحسین احمدیان، افسر نگهبان پیشین در زندان ساری، اکنون در دسترس شماست. این کتاب شما را با جزئیات یک فرار تاریخی که در راستای مبارزات مردم ایران برای آزادی، به انجام رسید، آشنا می کند.

خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks