گزارشی چند درباره شاهنامه - زنده یاد عبدالحسین نوشین / م. گودرز

گزارشی چند درباره شاهنامه - زنده یاد عبدالحسین نوشین / م. گودرز
گزارشی چند درباره شاهنامه - زنده یاد عبدالحسین نوشین / م. گودرز

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
گزارشی چند درباره شاهنامه - زنده یاد عبدالحسین نوشین / م. گودرز
ناشر: پای ژه
چاپ: میخک
چاپ اول
تابستان ۱۳۶۱
تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه


یا
دانلود از تلگرام

 
خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks

برگزیده آثار نریمان نریمانوف - محمد حریری اکبری

برگزیده آثار نریمان نریمانوف - محمد حریری اکبری
برگزیده آثار نریمان نریمانوف - محمد حریری اکبری


نریمان نریمانوف از پیشروان به نام و ارزنده ی تحولات اجتماعی-سیاسی آذربایجان است.
تلاش و آفرینشگری او دارای ابعاد و چهره های گونه گون بوده، چنانکه در زمینه پزشکی، سیاسی، اجتماعی، ادبی، و حتی تعلیم و تربیت درخشش های خیره کننده ای داشته است.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
برگزیده آثار نریمان نریمانوف - محمد حریری اکبری 
چاپ اول
پاییز ۱۳۵۶
چاپ میهن
تبریز

یا
دانلود از تلگرام
 

اگر هزار قلم داشتم (برگزیده اشعار) - ژاله اصفهانی

اگر هزار قلم داشتم (برگزیده اشعار) - ژاله اصفهانی
اگر هزار قلم داشتم (برگزیده اشعار) - ژاله اصفهانی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اگر هزار قلم داشتم (برگزیده اشعار) - ژاله اصفهانی
با مقدمه ای از احسان طبری
چاپ اول
۳۰۰۰نسخه
سال ۱۳۶۰
انتشارات حیدربابا

یا
دانلود از تلگرام

 
خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks