آوای تبعید - شماره ۷

آوای تبعید  شماره ۷
آوای تبعید - شماره ۷


دانلود رایگان متن کامل
آوای تبعید - شماره ۷
یا
دانلود از تلگرام

هفتمین شماره آوای تبعید منتشر شد
"شاعران زن ایرانی در خارج از کشور" عنوان شماره ویژه‌ی هفتمین شماره "آوای تبعید" است. در این شماره اشعاری از چهل شاعر زن ایرانی آمده که در جهان خارج از ایران ساکن هستند. نقد و بررسی شعر و مصاحبه‌هایی با چند شاعر بخش‌های دیگر این شماره از "آوای تبعید" است. ۴۴ تابلو از نقاشی‌ها و طرح‌های قدسی قاضی‌نور نمایشگاهی است که در صفحاتِ این شماره از "آوای تبعید" می‌توان بازدید.
خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks

امپریالیسم و انقلاب - انور خوجه

امپریالیسم و انقلاب انور خوجه
امپریالیسم و انقلاب - انور خوجه

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
امپریالیسم و انقلاب - انور خوجه 
یا
دانلود از تلگرام

تیرانا
سال ۱۹۷۹

اَنوَر خوجه (۱۹۸۵ - ۱۹۰۸) دبیر اول حزب کارگر و رهبر آلبانی از پایان جنگ جهانی دوم تا زمان مرگش در سال ۱۹۸۵ بود. او همچنین از سال ۱۹۴۴ تا سال ۱۹۵۴ به عنوان نخست وزیر آلبانی، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، رییس پیش آهنگان دموکراسی آلبانی از سال ۱۹۴۵ تا زمان مرگ و همچنین کمیسر عالی نیروهای مسلح آلبانی از سال ۱۹۴۴ تا زمان مرگ بود. خوجه به واسطه اظهاراتش پیرامون مخالفت با بازنگری در اصول مارکسیسم-لنینیسم از اواسط دهه ۱۹۷۰ مورد توجه بود. 
انور خوجه در ۱۱ آوریل ۱۹۸۵ در سن ۷۶ سالگی درگذشت.

خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks