پنجشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۱

شب - الی ویزل ، نینا استوار مسرت ، شیرین دخت دقیقیان

الی ویزل نویسنده شهیر یهودی وبرنده جایزه نوبل در این کتاب به شرح خاطرات خود از اذیت وآزار یهودیان و واقعه غیر قابل انکار هولوکاست می پردازد.
تجربه نویسنده به عنوان یک شاهد زنده باعث شده تا بتواند به خوبی وقاحت وبی شرمی انسان های مسخ شده را در اذیت و آزار وکشتار همنوعان خود برای خوانندگان به تصویر بکشد.