چهارشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۹۰

مجله فکری و فرهنگی پیام جنگل . مرداد و شهریور 90 . شماره یک


نخستین شماره مجله‌ی اینترنتی پیام جنگل با شعار «مجله فکری و فرهنگی پیام جنگل/ بین بومی‌گرایی و جهان‌وطنی» به همت مهدی بازرگانی منتشر شد.


  • مجله فکری و فرهنگی پیام جنگل . مرداد و شهریور 90 . شماره یک