پنجشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۰

کلیات خاقانی شروانی

افضل‌الدّین بدیل‌ بن علی خاقانی شروانی متخلّص به خاقانی  از شعرای برجسته اران یا ایران شمالی (جمهوری آذربایجان فعلی) است.
 زبان مردم اران و شروان  مثل ساکنان سایر نواحی شمال غرب ایران، گونه‌ای از زبان پهلوی (یا فهلوی) بوده است.


دانلود متن کامل دو جلدی کتاب الکترونیک