جمعه، مهر ۰۱، ۱۳۹۰

برهان جامع - میرزا محمد کریم تبریزی - چاپ سنگی،تبریز


برهان جامع ، لغتنامه ای به فارسی ، از محمد کریم شقاقی گرمرودی ، معلم محمد میرزای ولیعهد، که در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و به فرمان بهمن میرزا، فرزند عباس میرزا، تألیف شده است .
برهان جامع ، با به سلطنت رسیدن محمدشاه قاجار فرزند عباس میرزا (1250) به پایان رسیده و در نیمة رجب 1260، به خط میرزا رضاقلی تاریخ نویس سرابی تبریزی (نایب وزارت خارجه و برادر مؤلف )، تحریر شده است . مؤلف در هجدهم شعبان همان سال مقابلة نسخه را به پایان رسانده و کتاب زیر نظر او، در 456 صفحه و به قطع وزیری بزرگ ، در تبریز به چاپ سنگی رسیده است . در این لغتنامه ، ابیات شاهد در حواشی صفحات میان جدولها نقل شده است . دو چاپ دیگر نیز در تبریز (سال 1307) و در تهران (بدون تاریخ ) از این اثر صورت گرفته است (مُشار، ج 1، ستون 753).
منبع 

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک

  • برهان جامع - میرزا محمد کریم تبریزی