جمعه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۰

نشریه افق بینا - انجمن یهودیان تهران


در آخرین شماره نشریه افق بینا می خوانیم:
روشنفکران نمایان قیمان خود خوانده
تجلیل از پیشکسوتان بیمارستان سپیر
شبیه سازی از دیگاه علمای یهود
تلمود، ارزش ها و تعالیم آن
معمای گلدسته های تورات در شرق ایران
غذاهای یهودی و تاریخ آن
یهودیان فرانسه
بخش اخبار
زیر آفتاب خوش خیال شرق(نقد کتاب)
بخش روانشناسی
(استرس و میزان تاثیر آن بر سلامت )
(عادت به عادت نکنیم )
بخش عبری بیاموزیم
بخش انگلیسی

  • نشریه افق بینا - انجمن یهودیان تهران