دوشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۹۰

برمی گردیم گل نسرین بچینیم - ژان لافیت ، حسین نوروزی


 در سال 1942, کشور فرانسه به اشغال نیروهای آلمانی در آمده است .دستگاه فرستنده 'سنت آسیس ' مرکزی است که برای کشتی‌های جنگی آلمان کار می‌کند' .رایموند 'کمونیست مبارزی است که در حلقه گروه‌های آزادی خواه و پارتیزان‌های فرانسه پیکار می‌کند . او به همراه گروه پنج نفره تصمیم می‌گیرد که این مرکز را منفجر کند .آنها با عملیات مخفی موفق به این کار می‌شوند ;اما از میان این گروه یک نفر به آنها خیانت می‌کند و ....

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک


  • برمی گردیم گل نسرین بچینیم - ژان لافیت ، حسین نوروزی