سه‌شنبه، مهر ۲۶، ۱۳۹۰

تائوی برنامه نویسی -جفری جیمز ، آیدین غریب نواز


 این کتاب در سال ۱۹۸۷ منتشر شده، به عنوان ۱۰ کتاب برتر سال توسط Computer Shopper Magazine انتخاب شده، توسط Prentice Hall Book Club برگزیده شده، به عنوان کتابی برتر در National Public Radio معرفی شده و توسط New York Times نقد شده است.
این کتاب با اجازهٔ رسمی از مولف آن به فارسی برگردانده و منتشر شده است.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک  • تائوی برنامه نویسی -جفری جیمز ، آیدین غریب نواز