جمعه، مهر ۲۲، ۱۳۹۰

گزارش کامل برنامه های کار کشورهای مختلف جهان در مورد برگزاری جشن دو هزار وپانصدمین سال شاهنشاهی ایران

گزارش کامل برنامه های کشورهای مختلف جهان در مورد برگزاری جشن 2500 امین سال شاهنشاهی ایران شماره مخصوص روزنامه جشن شاهنشاهی ایران.
 درباره کتاب
متن گزارش آقای شجاع الدین شفا، ریاست کمیته امور بین المللی و سخنگوی جشن شاهنشاهی ایران
فهرست اسامی اعضای کمیته های جشن شاهنشاهی ایران در کشورهای مختلف جهان
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
  • گزارش کامل برنامه های کار کشورهای مختلف جهان در مورد برگزاری جشن دو هزار وپانصدمین سال شاهنشاهی ایران