جمعه، مهر ۲۲، ۱۳۹۰

لالی - بهرام حیدری


مجموعه داستان :
1.ناهار فردا کباب است
2.حسین سلمانی 
3.غیر منتظره
4.در ظهور آهوها
5.آقای منصوری
6.مشغولیات 
7.رادیون
8.تحمل ناپذیر
9.گل محمد
10.کپرهای جن زده
11.کلاغ
12.مدارا و ...
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
  • لالی - بهرام حیدری