چهارشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۰

واقف، شاعر زیبایی و حقیقت - ح.صدیق


در این کتاب زندگی واندیشه های ملاپناه واقف سراینده ی آذربایجانی همزمان با آغامحمد خان با مراجعه به منابع کهن و پژوهش های ادبیات شناسان معاصر تدوین شده است.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک

  • واقف، شاعر زیبایی و حقیقت - ح.صدیق