چهارشنبه، آبان ۱۱، ۱۳۹۰

ساداکو وهزار دُرنای کاغذی - الینور کوئر ، رونالد هیلمر ، مریم پیشگاه

ساداکو دخترک ژاپنی، دوساله بود که بمب اتمی آمریکا در شهر هیروشیمای ژاپن فرود آمد. در یک لحظه هزاران تن سوختند وجان سپردند. ساداکو ده سال بعد بر اثر تشعشعات اتمی به سرطان خون مبتلاشد و درگذشت.
این کتاب بر پایه نامه های ساداکو، که توسط همکلاسی هایش جمع آوری شده، فراهم آمده است.
او یکی از قربانیان این جنایت تاریخی آمریکاست، و امروز یکی از قهرمانان کودکان ژاپنی به شمار می رود.