چهارشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۹۰

گذشته چراغ راه آینده (چند روایت از قربانیان جنگ) - انتشارات بنیاد آرمانشهر


انتشارات آرمان شهر به تازگی کتابی را منتشر نموده است با عنوان ” گذشته چراغ راه آینده” . در پیشگفتار این کتاب آمده است: هیچ جامعه ای در سایه فراموشی نمی تواند به صلح دست یابد. اگرچه یادآوری گذشته ای سراسر رنج و خشونت برای کسانی که آن را تجربه کرده اند کاری است بی نهایت بغرنج و دردآور اما برای روشن شدن گذشته هیچ راه گریز دیگری وجود ندارد. جامعه باید بتواند از حوادث تلخی که بر زندگی مردمانش حادث شده و مسیر زندگی آنان را تغییر داده است، صحبت نماید تا این درد و رنج تبدیل به قدرتی برای التیام بخشیدن به این زخم ها شود. چالش با گذشته به معنی زنده کردن رنج های گذشته و ایجاد شکاف در جامعه و دامن زدن به کینه ها و اختلافات نیست بلکه تنها راهی است برای شناساندن جنایت هایی که در گذشته صورت گرفته و جلوگیری از تکرار این فجایع در آینده با ایجاد ساختارهای قانونی و سیستم های پاسخ ده و جلوگیری از ترویج فرهنگ معافیت. انکار گذشته دردناک نه تنها به ایجاد صلح و آشتی در جوامع بحران زده و یا پس از بحران کمک نخواهد کرد بلکه مانند زخمی است که هر آن انتظار می رود سر بازکند و بوی تعفن آن نسل های بعدی را نیز دچار بحران نماید. درگیر شدن با گذشته تنها تسویه ی حساب بین قربانیان و عاملین زخم ها نیست. این کار با سهیم شدن کل جامعه و نهاد ها در آن، باید به یک گفتمان اجتماعی تبدیل شود.
بخش اول این کتاب سعی دارد در جهت ایجاد و تقویت حافظه جمعی روایت های قربانیان جنگ و خشونت در دوره های مختلف را -از نظام شاهی تا دوره طالبان- به زبانی ساده و روایی بازگو کند. در بخش دوم  این کتاب نیز گفتگوهای مفصلی با شخصیت های سیاسی و تاثیرگذار دوران های مختلف که دستی بر قدرت داشتند، صورت گرفته است. برخی از این شخصیت ها با دید انتقادی به دوران خود نگریسته اند و برخی نیز استبداد و دیکتاتوری را عامل تداوم ساختارهای فراقانونی و از هم گسیختگی سیاسی – اجتماعی جامعه دانسته اند. گفتگوهای این مجموعه در فضایی کاملا دوستانه و صمیمی صورت گرفته اند و در آنها از متدولوژی خاصی پیروی نشده است.
این کتاب از مجموعه ” سکوت را بشکنیم”  انتشارات آرمان شهر، در بهار 1390 و با تیراژ 1000 جلد منتشر شده است.

 گذشته چراغ راه آینده (چند روایت از قربانیان جنگ) - انتشارات بنیاد آرمانشهر