چهارشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۹۰

عدالت برای زنان، در جنگ و صلح - گیسو جهانگیری ، خلیل رستم خانی ، شورانگیز داداشی - انتشارات بنیاد آرمانشهر


در جوامعی مانند افغانستان که چندین دهه پی در پی درگیر جنگ بوده و هست، زنان نه به عنوان نیروهای جنگی به رسمیت شناخته می­ شوند و نه به عنوان قربانیان جنگی. در نتیجه لزوم گنجانیدن دیدگاه های جنسیتی در روندها و  برنامه های عدالت انتقالی، مصالحه، پرداخت غرامت و تامین صلح و امنیت نادیده انگاشته می شود. یکی از دلایل بنیادین این امر ساختارها و مکانیزم های تبعیض آمیز است که درطول تاریخ در تمام جوامع وجود داشته و اتفاقا شرایط جنگی و دوران گذار نه تنها این ساختارها را از بین نمی برد بلکه آنها را تشدید می کند و تداوم می­ بخشد. در واقع برای بسیاری از زنان، «دوران صلح» در حقیقت به معنای «دوران جنگ» و تداوم آن است، چون با پایان درگیری مسلحانه، جنگ علیه زنان به شکل های دیگر ادامه     می ­یابد: خشونت خانگی، قتل­ های ناموسی، خشونت جنسی و تجاوز، ازدواج اجباری و ازدواج زود هنگام، قاچاق دختران و زنان، «خشونت اقتصادی و اجتماعی»… اما تنها مساله این است که این دوران در نبودِ درگیری مسلحانه به عنوان دوران جنگ پذیرفته نمی شود.

کتاب عدالت برای زنان در جنگ و صلح مجموعه مقالاتی را در باره زنان، عدالت انتقالی، غرامت، مصالحه و امنیت در بر می­ گیرد و تلاش دارد تا دریچه ای تازه برای نگاه به مفاهیم و راه کارهای عدالت انتقالی از دیدگاه جنسیتی گشوده شود. یکی از      محوری ترین مباحث تمام مقالات این کتاب، مشارکت زنان نه تنها در تعیین غرامت و طرح ریزی کمیسیون های حقیقت یاب است بلکه مشارکت واقعی زنان در گفتگوها و روندهای صلح و حاضر شدن آنها بر سر میز گفتگو ها و افزایش مشارکت آنان در سطوح تصمیم گیری در حل و فصل مناقشات و فرآیند‏های صلح است تا اطمینان حاصل شود که دیدگاه آنان در فرایندهای آتی صلح و مصالحه در نظر گرفته می شود.

این کتاب از مجموعه ” سکوت را بشکنیم”  از سوی انتشارات آرمان شهر و به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی، با همکاری شورانگیز داداشی، حروف­نگاری کبیر احمد نشاط و طراحی و صفحه بندی روح الامین امینی در 1000 جلد در بهار 1390 در شهر کابل – افغانستان منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
عدالت برای زنان، در جنگ و صلح - گیسو جهانگیری ، خلیل رستم خانی ، شورانگیز داداشی - انتشارات بنیاد آرمانشهر