سه‌شنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۰

دکتر موش (مجموعه داستان) - ناصر زراعتی


توضیح مهم و تشکر:
این کتاب توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب وبا ذکر این نکته که مجوز انتشار الکترونیک آن از سوی نویسنده محترم صادرشده، و با توضیحات زیر در اختیار خبرنامه قرار گرفته است.

این کتاب شامل نُه داستان کوتاه است که در «یادداشتِ نویسنده» در آغازِ کتاب، در مورد تک تکِ داستانها توضیح داده ام.
سال 1374 که برایِ نمایشِ سه کار مستندِ ویدئوی (برگی از کتاب عشق، صورتک ها و وکیل عاشق) سفری رفتم به آمریکا که این فیلم ها در دانشگاه ها و مراکز فرهنگیِ شهرهایِ لُس آنجلس، آستین (تگزاس)،اورلاندا(فلوریدا) و نیویورک به نمایش درآمد، دوستم سهراب رستمیان که آن زمان«نشر کتاب» را در لُس آنجلس داشت،در کنارِ تکثیر آن سه کار ویدئویی به صورتِ وی.اچ.اس، این مجموعه داستان را هم چاپ کرد. برای طرحِ جلد، یکی از کارهایِ اردشیر محصص را در نظر گرفتیم. از همان لُس آنجلس از طریق دوستِ نقاشِ عزیزم نیکزاد نجومی با اردشیر محصص تماس گرفتیم که با اجازۀ او این طرح را بگذاریم رویِ جلد. بامهربانی پذیرفت. بعدهم سهراب مبلغی ناقابل تقدیم ایشان کرد که دستِ کم «آداب» را رعایت کرده باشیم. بعد هم که در سفر به نیویورک، یک روزهمراهِ نیکزاد به دیدنِ محصص رفتیم، نسخه ای از این کتاب را تقدیمش کردم. (شرح این دیداررا در مطلبی پس از فوت اردشیر محصص نوشته ام.) جُز دکترموش و شب ندارد سرِ خواب...، هفت داستانِ دیگر این مجموعه همراه شش داستان از هفت داستان مجموعه نوارِ گُمشده، در سالِ 1385، از سویِ نشر اُفق در تهران در کتابی با عنوانِ بیرون، پشتِ در، بدون هیچ جرح و تعدیل و حذفی یعنی بدونِ سانسور! منتشر شد. شرطم با ناشر این بود که اگر ادارۀ سانسور حتا یک کلمه را خواست تغییر بدهد، کل آن داستان را درآورد. خوشبختانه بیرون، پشتِ در به مشکلی برنخورد. یک داستان دیگر هم در پایانِ آن مجموعه گذاشتم : نروژی ها.

"ناصر زراعتی"