حفره(فیلمنامه) - ژاک بکر، ژوزه جووانی، ژان اورل ،گیلدا ایروانلو


 کتاب حفره  توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب وبا ذکر این نکته که مجوز انتشار الکترونیک آن از سوی پدیدآورنده محترم صادرشده، و با توضیحات زیر در اختیار خبرنامه قرار گرفته است:

از مقدمه کتاب
حفره از معدود فیلم های کارنامۀ سیزده فیلمی ژاک بکر است که در کشور ما-از جمله همین چند سال پیش در تلویزیون-به نمایش در آمده، آخرین و بهترین اثر یکی از بزرگان سینمای فرانسه، که مرگ نابه هنگامش در
54 سالگی، رشتۀ خلاقیت او را قطع کرد. ژاک بکر ریشه در سینمای شاعرانۀ دهۀ 1930 فرانسه داشت، دستیاری ژان رنوار را کرد، در سال های پس از جنگ به فیلمسازی ادامه داد و جزو معدود کارگردان های نسل پیش از جنگ بود که وابستگان موج نوی سینمای فرانسه هم به او احترام می گذاشتند. حفره بر اساس موضوع همیشه جذاب "فرار از زندان" ، یک اثر روانشناسانه هم هست که به رغم تفاوت هایش با برسون، خواه ناخواه و به دلایل مختلف، "یک محکوم به مرگ می گریزد"(روبر برسون) را به یاد می آورد.

هوشنگ گلمکانی

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
حفره(فیلمنامه) - ژاک بکر، ژوزه جووانی، ژان اورل ،گیلدا ایروانلو
یا
حفره(فیلمنامه) - ژاک بکر، ژوزه جووانی، ژان اورل ،گیلدا ایروانلو