سه‌شنبه، آذر ۲۲، ۱۳۹۰

شماره دوم نشریه گیور (نشریه تخصصی شعر و داستان)


شماره دوم نشریه گیور (نشریه تخصصی شعر و داستان) با مطالب زیر منتشر شد:

اعلام نامزدهای نهایی جایزه الیوت
کارگاه نشانه شناسی در شهرکتاب تهران
رمان محمد هاشم اکبریانی غیرقابل چاپ اعلام شد
سهیل سمی ورمان دیگری از دوریس لسینگ
اما دانائو در ایران
نقش خالق "شازده کوچولو" در جنگ جهانی دوم
ضیاء موحد: بحران شاعر داریم
جشن واره ی کنام برندگانش را معرفی کرد

شماره دوم
شماره اول