شنبه، آذر ۲۶، ۱۳۹۰

سینمای یانچو - گراهام پتری ،ایرج کریمی


توضیح:

این کتاب توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب (وبا ذکر این نکته که با اجازه پدیدآورنده آن به شکل الکترونیکی ارائه شده) در اختیار خبرنامه قرار گرفته است.

این کتاب ترجمۀ فصلی از کتاب
History Must Answer to Man: The Contemporary Hungarian Cinema
اثر
Graham Petrie
است.

این کتاب تنها یک بار در سال 1369 در 3000 نسخه توسط نشر مینا(بنیاد سینمایی فارابی) منتشر شده و اینک نایاب است.