جمعه، دی ۲۳، ۱۳۹۰

هزالان قرن


هزالان قرن زندگینامه مختصر تعدادی ازهزل گویان ایران زمین است که به شکلی زیبا در یک کتابچه بیست ویک صفحه ای گردآوری شده.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
هزالان قرن