دوشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۹۰

کارگر بیکار - ناصر زراعتی ، نیکزاد نجومی ، همراه با متن سرود بین المللی ترجمه احمد شاملو


این کتاب توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب در اختیار خبرنامه کتاب های رایگان پارسی قرار گرفته است.