پنجشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۰

مارتین لوترکینگ و داستان مونتگومری - مجله ی مصور مارتین لوتر کینک به زبان فارسی درباره ی فعالیت مسالمت آمیز


این کتاب  در سال 1958 منشر شد و به حرکت مدنی آمریکا در اوایل دهه ی 60 کمک کرد. این کتابچه ی تمام رنگی وقایع تحریم اتوبوس ها در مونتگومری ، کمپینی برای پایان بخشیدن به تبعیض نژادی در آلاباما، را شرح می دهد. بخش "چگونه روش مونتگومری کار میکند" در انتهای این کتاب به بررسی شگردهای اصلی فعالیت مسالمت آمیز می پردازد. این کتاب با
نشان دادن اینکه چگونه یک گروه کوچک از فعالین، علیرغم اذیت و آزار پلییس، حملات تروریستی و حکومتی سرکوب کننده،  تجاوز به حقوق شهروندی را به مبارزه طلبیدند، میتواند حاوی درسهای مفیدی برای فعالان اجتماعی باشد.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
مارتین لوترکینگ و داستان مونتگومری - مجله ی مصور مارتین لوتر کینک به زبان فارسی درباره ی فعالیت مسالمت آمیز
یا
مارتین لوترکینگ و داستان مونتگومری - مجله ی مصور مارتین لوتر کینک به زبان فارسی درباره ی فعالیت مسالمت آمیز
یا
مارتین لوترکینگ و داستان مونتگومری - مجله ی مصور مارتین لوتر کینک به زبان فارسی درباره ی فعالیت مسالمت آمیز
یا
مارتین لوترکینگ و داستان مونتگومری - مجله ی مصور مارتین لوتر کینک به زبان فارسی درباره ی فعالیت مسالمت آمیز