شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۹۰

وحدت سنگر


اجتماع بزرگ فرماندهان جمعيت اسلامی افغانستان در سال 1366 در ساغر (سخنرانی ها و تصاوير از فرماندهان نامدار از نقاط مختلف کشور)
متن کامل کتاب الکترونیک
وحدت سنگر