شنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۱

شماره ی 72/73 آوای زن با ویژه نامه ی «مردان فمیینیست» منتشر شد


شماره ی 72/73 آوای زن با ویژه نامه ی «مردان فمیینیست»  و با مطالب زیر منتشر شد:

فحشا و برده داری مدرن. . . لاله حسین پور
مثل پاشا...خرید و فروش تن تجارت انسان است!...برده داری جهانی
آیا من واقعن فمینیست هستم؟!. . . شیرین اردلان، اکرم س.
شعر از آسیه امینی
مرد، فمینیست و ایرانی. . .گفتگو با مجید ملکی
مرد! فمینیست؟چرا؟. . . گفتگو با سه مرد از سوئد، مصر و پاکستان
گذر به مردانگی. . . مایکل فِلاد
فمنیسم از نگاه یک مرد سوئدی. . . یوهان برگ گرن
فمینیست مرد در ایران؟. . . نینا ناوک
دوازده نکته برای مردان
جنگ تمام عیار میان دو جنس؟
داش آكلها... محمد غزنویان
دیدگاه: خشم زنان ایرانی...پریسا اسودی
دیدگاه: فرضیات نادرست، نتیجه گیری های بی پایه ...شعله ایرانی
ازدواج مجدد در آثار ادبي مكتوب و نمايشي ايران... مهناز عابدی
زنان عراقی، استراتژی بقا و تغییر، نمایشنامه در 9 پرده از تمنا...شهرزاد امین