چهارشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۹۰

اعلیحضرت رضا شاه کبیر


با بهره گیری از: کتاب مأموریت برای وطنم به قلم شاهنشاه آریامهر و مقاله مندرج در مجله بررسی های تاریخی به قلم علاالدین آذری دکتر در تاریخ
تیراژ: 100 هزار نسخه
تاریخ: 24 اسفند ماده 2536 به مناسبت آئین بزرگداشت صدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه کبیر
ناشر: وزارت اطلاعات و جهانگردی- اداره کل انتشارات
متن کامل کتاب الکترونیک
اعلیحضرت رضا شاه کبیر
 یا
اعلیحضرت رضا شاه کبیر