شنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۹۱

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۲ با مطالب زیر منتشر شد


گاهنامه مجله هفته شماره ۲۲ با مطالب زیر منتشر شد


آیا می توان طرحی نو در جهان در انداخت
لیبرالیسم نو چیست ؟
نئولیبرالیسم،در درس‌گفتارهای میشل فوکو
خطر آپارتایدی دیگر 
فوکو در تبیین‌ زندگی «آدم‌های بدنام»
آتئیسم میراثی است که ارزش جنگیدن را دارد
دیالک تیک نمود و بود (دیالک تیک پدیده و ما
مارکس و خودکشی 
شکست و فرار آمریکا از عراق
برای پیروزی آلترناتیو، مبارزه باید کرد! 
درگذشت هانس هاینتس هولتس
رفرمیسم و انقلاب
واقعیت کدام است و موضع اصولی کدام؟
قدرت انحصارها
بهار عربی  
دیکتاتور لیبی بر ویرانه‌های کشور و کشتار مردمش می‌گرید!؟ – قسمت دوم
گفتگو با ابراهیم (کودک کار در اصفهان)
جهت باد در جهان به سمت “چپ” تغییر کرده است 
بِتِلهایم و تجربهٔ شوروی 
فرم های حرکت ماده 
غرب و شمشیر دو لبه سوریه : بازی دو سر باخت ایالات متحده 
کارتن خوابی در تهران 
آیا مارکسیسم دچار بحران است؟
دیالک تیک پیوست و گسست (دیالک تیک تداوم و شکست) 
مروری بر نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی
صدای وجدانهای بیدار از دل هیاهو: سوریه لیبی نیست
جامعه مدنی ـ گرامشی و صداقت سیاسی 
حکایت دلدادگی و خیانت فمینیست های اسلامی ایران و ترکیه … 
دو نمونه از پدیده های جهانی شده در مسیر حرکت جهانی سرمایه – بخش دوم 
مردم “زندانی” شدند تا قیمت‌ها “آزاد” باشد
پست مدرنیسم و امپریالیسم
پشت جنگ طلبان صف نکشید!
از حرف به عمل
کاسه لیسان امپریالیسم درمقابل آزادی خواهان!
به همراه «ویژه نامه ادبیات و هنر»