جمعه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۰

قصه‌های سیمرغ


قصه‌های سیمرغ؛ گزیده داستان‌هایی است که توسط پارسی زبانان نگارش شده و به دست بنیاد آرمان شهر رسیده و در سال ۱۳۹۰ خورشیدی منتشر شده است.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
قصه‌های سیمرغ