جمعه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۰

هنر زندگی (مراقبه ویپاسانا) - مطابق با آموزش های ساتیا نارایان گویانكا ، ویلیام هارت


آقای ساتیا نارایان گویانكا(Satya Narayan Goenka)
برجسته ترین استاد مراقبه غیرمذهبی ویپاسانا، شاگرد سایاجی او باكینِ فقید اهل برمه(میانمار) است . روشی كه به وسیلة او آموزش داده می شود، ارائة سنتی است كه از تعلمیات بودا نشأت گرفته است. بودا، هرگز مذهب و فرقه ای را آموزش نداد؛ او به مردم، دامما را آموخت، راه رهایی كه جهانی و همگانی است. بر همین اساس، شیوه و
روش آقای گویانكا نیز غیر فرقه ای است. و به همین دلیل، تعلیمات او در سراسر جهان، در افراد مختلف با موقعیت های متفاوت، از مذهبی تا غیرمذهبی، جاذبة عمیقی برجای می گذارد.