شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۰

چگونه می‌توان سانسور اینترنت را دور زد؟


از متن کتاب:
"اعتقاد ما برآنست که سانسور کردن اینترنت نه تنها در تضاد با هدف اصلی و اولیه اینترنت است مبنی براینکه کاربران اجازه دارند تا در مورد هر چیز و با هرکسی که مایل باشند به تبادل اطلاعات بپردازند، بلکه این کار بر خلاف حق جهانی آزادی ابراز عقیده و بیان است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین ترتیب عنوان شده است: »هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد«. بر همین اساس ما در اینجا کتاب »چگونه می‌توان سانسور اینترنت را دور زد« را به شما ارائه می دهیم.
این کتاب نه تنها به شما کمک می‌کند تا از بین مجموعه متنوع ابزارها و روش‌های موجود، آنچه را که به شما امکان عبور از
سانسور اینترنت را می‌دهد پیدا کنید، بلکه همچنین اطلاعات بیشتری در رابطه با اینکه سانسور اینترنت در پشت صحنه چگونه عمل می‌کند در اختیارتان قرار می دهد. شما همچنین در مورد خطراتی که استفاده از ابزارهای دورزدن اینترنت ممکن است به همراه داشته باشد مطلع خواهید شد، و به لطف روشهای رمزنگاری یا ناشناس شدن، خواهید آموخت که چگونه آن خطرات را ارزیابی کرده و از تأثیر آن‌ها بکاهید."