جمعه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۰

نشریه زغال ویژه نامه سرکشی


نشریه زغال ویژه نامه سرکشی منتشر شد

فهرست مقالات این شماره:

سردبیری/ در باب سرکشی/ مهدی سلیمی

معماری و سرکشی/ فردریک شلگل/ ترجمه: ت. عبدالهی

مامور سرکشی: سرکشی از سرکشی/ روزبه گیلاسیان

دو نظام جنون/ ژیل دلوز/ ترجمه: ک. میرزاده

هنرمند به مثابه مصرف کننده/ بابک سلیمی زاده

هنر به مثابه فرمِ واقعیت/ هربرت ماکوزه/ ترجمه: بیژن صباغ

دو پرسش در نظريه هنری كانت/ محمدحسن شاهکوئی

مانیفست سینمای سرکش/ نیک زد/ ترجمه: بابک شاه سیاه

نامه به مدیران درمانی دارالمجانین/ آنتونن آرتو/ ترجمه: مهدی سلیمی